Zorg

Cao Kinderopvang

-
Nieuwe cao in onderhandeling
Hans de Jong
Onderhandelaar cao Kinderopvang

Werk je in een kindercentrum of peuterspeelzaal? Of ben je gastouder? Dan geldt de cao Kinderopvang voor jou. In de cao heeft CNV Zorg & Welzijn samen met betrokken partijen afspraken gemaakt over onder andere salaris, pensioen, werktijden, arbeidsomstandigheden, verlofregelingen en veilig en gezond werken.

Je nieuwe cao in onderhandeling

We werken hard om een nieuwe cao Kinderopvang op te stellen. De onderhandelingen hiervoor zijn gestart. Eerst wisselen we ons voorstel uit met andere werknemersorganisaties.

In maart praten we met de werkgever over de inhoud van de voorstellen en de verschillende onderwerpen.

Nog steeds in onderhandeling

Er is nog steeds geen zicht op een nieuwe cao. Over veel onderwerpen zijn we het nog niet eens, maar we vinden vooral het aanpakken van de werkdruk en loonsverhoging belangrijk. De werkgevers komen ons daarin onvoldoende tegemoet. Gisteren was de 5e onderhandelingsdag. De huidige CAO loopt op 30 juni af, het zou mooi als er voor die tijd een nieuwe afspraak ligt.
Voor ons is het belangrijk dat werk en privé goed te combineren valt. Medewerkers maken vaak lange dagen en zijn met steeds meer (administratieve) taken belast. In een goede werk-privé balans past het niet dat werknemers in hun vrije tijd beschikbaar moeten zijn om alsnog te komen werken. Werknemers kiezen er vaak bewust voor om parttime te werken. Het recht op onbereikbaarheid na werktijd hebben we niet voor niets afgesproken in de cao. Ook zien we dat door de jaarurensystematiek (JUS) er momenteel veel medewerkers in de min-uren staan. Dit geeft onzekerheid. We willen dat pedagogisch medewerkers meer regie krijgen wanneer ze (extra) komen werken en willen vermijden dat dat de uren verder oplopen. Er moet met andere woorden meer invloed en zekerheid komen over het werkrooster.

Loonontwikkeling

De stijging van de pensioenpremies in 2021 en 2022 in combinatie met de verwachte inflatie leidt tot een stijging van de lasten. CNV zet daarom in op een salarisverhoging van 3 procent bij een looptijd van een jaar. Naar onze mening gaat het niet slecht in de Kinderopvang, want het afgelopen jaarzijn het grootste deel van de kosten gewoon doorbetaald door de ouders en de overheid. Ook zijn veel organisaties minder kosten kwijt aan invallers. Werkgevers zijn op dit moment slechts bereid een hele kleine loonsverhoging te geven die zelfs onder het inflatieniveau ligt. Met andere woorden het leven wordt duurder en je koopkracht gaat er op achteruit. Dit is voor ons onacceptabel!

Veelgestelde vragen

Contactpersonen

Hans de Jong
Onderhandelaar cao Kinderopvang
Telefoon
06 20 05 18 42

Downloads

Download jouw cao

Wil jij ook meer invloed op jouw arbeidsvoorwaarden?

Sluit je dan vandaag nog bij ons aan. Jouw mening telt!

  • Deel jouw wensen voor een nieuwe cao
  • Geef je mening tijdens nieuwe onderhandelingen
  • Stem mee met ledenpeilingen