Ontwikkelingen rond cao VVT en aanvullende loonsverhoging voor 2023

CNV Zorg & Welzijn heeft de afgelopen maanden regelmatig met de werkgevers in de VVT-sector gesproken over de mogelijkheden voor een aanvullende loonsverhoging voor 2023, naast de cao-loonsverhoging van 3% die afgelopen maand is doorgevoerd.

Door de sterk stijgende prijzen van alledaagse producten en brandstoffen is volgens CNV zo’n aanvullende loonafspraak van groot belang, zeker voor de grote groep medewerkers met een laag inkomen in de VVT. Daarnaast zien we het salaris in omringende zorgsectoren wel sterk stijgen en moet de VVT ook aantrekkelijk blijven als werkgever.

Beraden op het vervolg

Tot op heden is het helaas niet gelukt om tot afspraken te komen. Vorige week maandag is hier nogmaals uitgebreid over onderhandeld, op basis van een voorstel van werkgevers dat voornamelijk over 2024 ging. Dit voorstel komt onvoldoende tegemoet aan de door ons neergelegde wens om zo snel mogelijk in 2023 nog een substantiële aanvulling op het loon te krijgen.

CNV heeft de werkgevers dan ook laten weten dat we op basis van hun voorstel er niet uit gaan komen. En dat wij ons, samen met de andere bonden, gaan beraden op het vervolg. Komende weken zullen we jullie daar ook nadrukkelijk bij betrekken.

Met vragen of opmerkingen kun je mailen naar vvt@cnv.nl