Al het nieuws

Ambulancezorg eerste zorgsector met afspraken naar aanleiding van pensioenakkoord

CNV Zorg & Welzijn en FNV Zorg en Welzijn hebben met de werkgevers in de ambulancezorg afspraken gemaakt over drie nieuwe regelingen in het kader van het pensioenakkoord: de vrijwillige vertrekregeling, de regeling vitaliteitspact en de tijdspaarregeling. Een ruime meerderheid van 85% van de CNV-leden heeft voor de uitwerking van de drie nieuwe regelingen gestemd. Marco Dons, bestuurder CNV Zorg & Welzijn: ‘Het was een intensief traject waarbij er een goed resultaat voor de leden is bereikt’.

In de cao ambulancezorg 2020-2021 was afgesproken met deze regelingen aan de slag te gaan zodra het wetsvoorstel RVU/Verlofsparen door de Eerste Kamer was goedgekeurd. De regelingen benutten de ruimte die de nieuwe wetgeving biedt om tijd te sparen en om eerder te stoppen met werken als de medewerker het werk niet volhoudt tot aan de AOW-leeftijd. De ambulancezorg is daarmee de eerste sector binnen zorg en welzijn waar concrete collectieve afspraken zijn gemaakt naar aanleiding van het pensioenakkoord.