Al het nieuws

Cao Fokus verlengd tot eind dit jaar

De cao Fokus is verlengd tot 1 januari 2022. De werkgever had om deze verlenging met een half jaar verzocht vanwege de onzekere financiële vooruitzichten bij Fokus.

Die onzekerheid is het gevolg van:

  • Het hoge ziekteverzuim en minder uren dienstverlening als gevolg van corona.
  • Het feit dat pas eind dit jaar duidelijk is in hoeverre de overheid de gevolgen van corona gaat compenseren.
  • De verwachting van rode cijfers over 2021.

CNV Zorg & Welzijn vindt deze argumentatie hout snijden en kan zich vinden in de voorgestelde verlenging.

De cao Fokus loopt dus door. Wat betreft het salaris blijven de salarisschalen zoals die gelden per 1 januari 2021 van toepassing. We hebben er bij Fokus op aangedrongen dat we zo snel mogelijk na de zomervakantie de onderhandelingen willen beginnen voor een volwaardige cao vanaf 1 januari 2022. Dat houdt in een cao met afspraken over een behoorlijke loonontwikkeling en passende arbeidsvoorwaarden, zoals de mogelijkheid van vervroegde uittreding. Dat laatste is een wens van veel oudere Fokus-medewerkers met veel dienstjaren.