Al het nieuws

CNV ondersteunt actie apothekersassistenten

Onder #weslikkenhetnietlanger is een groep apothekersassistenten in actie gekomen. Aanleiding is een rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) over de toegankelijkheid van de openbare apotheekzorg. De apothekersassistenten zijn niet bij het opstellen van dit rapport betrokken geweest en vragen nu via hun actie aandacht voor hun positie.

CNV Zorg & Welzijn ondersteunt de apothekersassistenten van harte. De ruim vijftienduizend apothekersassistenten in Nederland zijn een professionele beroepsgroep en een belangrijke schakel in de zorgketen. CNV vindt het belangrijk dat deze zorgprofessionals worden gehoord.

De actiegroep #weslikkenhetnietlanger maakt zich zorgen over de toekomst van de apothekersassistenten. Om kosten te besparen, besluiten (vooral de grotere) apotheken om de medicijnen en hulpmiddelen buiten de apotheken te verstrekken, waardoor het werk van de apothekersassistent wordt uitgehold. Het lukt nauwelijks om een goede cao af te sluiten omdat de zorgverzekeraars in de tarieven die zij met de apothekers afspreken, geen rekening houden met de personele kosten. Al met al wordt het vak van apothekersassistent steeds minder aantrekkelijk. Gevolgen zijn een tekort aan personeel en oplopende werkdruk bij de zittende medewerkers.

Als vakbond komen wij op voor werknemers. Alle reden om de apothekersassistenten in hun actie te ondersteunen.