Al het nieuws

CNV Zorg & Welzijn: ‘Laten we samen strijden voor verbetering in de kinderopvang’

Voor de zomervakantie hebben leden van CNV ingestemd met het cao-onderhandelingsresultaat van werkgevers en de bonden. Maar daarmee is de kous voor de werknemers in de kinderopvang nog niet af. Er valt nog een hoop te verbeteren als het gaat om werkdruk en regeldruk.

Er moet nog veel gebeuren

Een loonsverhoging van 3 procent structureel en 0,5 procent eenmalig, verhoging van het aantal groepsgebonden uren met 10 procent, verlaging van de jaarurensystematiek met 50 procent voor de dagopvang, skippen van de beschikbaarheidsdag, extra roosterdagen minimaal 2 weken van te voren inroosteren en verbetering van de verlofregelingen; allemaal voordelen van de nieuwe cao die CNV Zorg & Welzijn aan het begin van de zomer heeft afgesproken met de werkgevers in de kinderopvang. Maar er moet nog veel meer gebeuren. Zeker als het gaat om werkdruk en regeldruk. Binnenkort worden we op het ministerie ontvangen om hier verder aan te werken. Zoals afgesproken rond de nieuwe cao mag een aantal werknemers mee naar dit overleg.

Elke stem telt

Hoe meer leden CNV Zorg & Welzijn heeft, hoe overtuigender we kunnen zijn in ons pleidooi richting de minister. Als lid van de bond kun je ons helpen om je collega’s lid te maken. Ontvang met dit inschrijfformulier (vermeld duidelijk je adres) een of meerdere sets met actiemateriaal (3 CNV promotieposters en 10 ansichtkaarten) en zorg dat onze stem goed wordt gehoord. Je kunt je collega’s er ook nog op wijzen dat CNV gratis webinars en workshops organiseert die jullie in jullie werk kunnen helpen. Mail voor meer info naar cao-onderhandelaar Hans de Jong, ha.dejong@cnv.nl.