Eindbod salaris cao Apotheken te mager

In de onderhandelingen voor een nieuwe cao Apotheken hebben de werkgevers een eindbod gedaan. CNV Zorg & Welzijn vindt dit salarisbod te mager. Leden kunnen hun stem uitbrengen over het voorstel van de werkgevers.

Al jaren is het afspreken van de cao Apotheken een moeizaam proces. Telkens weer blijkt geld het voornaamste struikelblok om te komen tot goede afspraken over het salaris en de andere arbeidsvoorwaarden. De werkgevers wijten dit aan de verzekeraars, die volgens hen in hun tarieven geen rekening houden met personele kosten.

Vorig jaar hebben we met moeite een bescheiden loonsverhoging afgesproken met de nadrukkelijke bedoeling om dit jaar te komen tot een passende loonontwikkeling en verbetering van andere arbeidsvoorwaarden. Na de zomer zijn we gestart met de onderhandelingen, die uiteindelijk hebben geleid tot het eindbod van de werkgevers.

Eindbod werkgevers

De werkgevers stellen een cao-looptijd van 2,5 jaar voor.
Wat betreft het salaris bieden de werkgevers:
• per 1 april 2022 een structurele verhoging van 55 euro per maand
• per 1 januari 2023 een structurele verhoging van 50 euro per maand.

De door werkgevers gedane salarisvoorstellen zullen niet voor elke werknemer een daadwerkelijke koopkrachtverbetering betekenen, waarmee voor ons het bod te mager is.

Verbetering voor alle werknemers

CNV vindt dat alle werknemers in de apotheken recht hebben op een structurele loonsverhoging met een overtuigende koopkrachtverbetering bovenop de inflatie. Wij vinden die op zijn plaats, gelet op de vraag naar zorgpersoneel, de hoge werkdruk en de extra risico’s en inzet tijdens de coronacrisis. Dat alles rechtvaardigt een motiverende verbetering van de beloning, die meer voorstelt dan het alleen gelijk oplopen met de gemiddelde loonstijgingen in Nederland.

Over andere punten werd wel overeenstemming bereikt tussen werkgevers en bonden: zoals het afschaffen van aanloopschalen, nieuwe verlofafspraken en een vereenvoudiging van het toeslagensysteem voor de avond en nacht. Maar dat alles weegt niet op tegen het salarisbod, dat onvoldoende is. Het is de hoogste tijd dat werknemers in apotheken in loonontwikkeling op hetzelfde niveau komen als andere sectoren in de zorg.

Leden van CNV Zorg & Welzijn kunnen tot en met 14 januari hun stem uitbrengen over het eindbod van de werkgevers. Zij zijn hierover per mail geïnformeerd.