Al het nieuws

Onderhandelingen nieuwe cao Gehandicaptenzorg van start!

De onderhandelingen van de nieuwe cao Gehandicaptenzorg zijn van start. Na een inventarisatie bij onze leden hebben we de cao-inzet bepaald: meer waardering voor werknemers in de gehandicaptenzorg en ook zeggenschap over het werk.

Wij vinden dat werknemers in de gehandicaptenzorg meer waardering moeten krijgen voor het werk dat zij doen. Dat betekent natuurlijk een passend salaris, maar ook zeggenschap over het werk (professionele autonomie). Hieronder verstaan we de inhoud van het werk, de wijze waarop het wordt gedaan, als ook invloed hebben op beleidsbeslissingen.

Punten inzet cao Gehandicaptenzorg

Werknemers in de gehandicaptenzorg moeten hun werk veilig kunnen doen en gezond het pensioen halen, eventueel door af te bouwen (generatiepact) of door eerder te stoppen met werken. Een goede werk-privébalans is dan ook belangrijk. Dit is dan ook een van de speerpunten waarop wij de onderhandelingen inzetten.

Enkele punten op een rij:

  • Meer waardering (structurele loonverhoging, zuivere functiewaardering, salarisverhoging leerlingen, starters en stagiaires)
  • Gezond met pensioen (mogelijkheid eerder stoppen met werken, generatiepact)
  • Professionele autonomie (beperken administratieve lasten, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, opstellen professioneel statuut en faciliteiten voor intervisie, intercollegiaal beraad)
  • Veiligheid (tegengaan van agressie in werk, vergroten sociale veiligheid, bestrijden ongewenst gedrag, verruimen van vakbondsfaciliteiten)
  • Werk-privébalans (jaaruren-systematiek invoeren, duurder maken flexibele arbeid, voldoende hersteltijd om ziekteverzuim tegen te gaan)
  • Thuiskostenvergoeding
  • Rouwverlof
  • Afspraken voor vrouwen in de overgang