Al het nieuws

Onderhandelingen nieuwe cao GGZ

Werkgevers zeggen weinig financiële ruimte te hebben

CNV, FNV en de Nederlandse GGZ zijn het eens dat er in de nieuwe cao aandacht moet komen voor meer medezeggenschap, minder extern beleid en de ontwikkeling van de zorgprofessional. Toch liggen de concrete standpunten nog ver uit elkaar. Want, werkgevers zeggen weinig financiële ruimte te hebben en hebben hierop hun voorstellen gebaseerd.

Eerste onderhandelingsgesprek

In de nieuwe cao moeten aandacht voor meer medezeggenschap, minder extern beleid en de ontwikkeling van de zorgprofessional leiden tot meer werkplezier, vitaliteit, professionele ontwikkeling én waardering en erkenning in tijd en geld. Een mooie basis om te komen tot een goed pakket van arbeidsvoorwaarden. Toch liggen de standpunten voor de concrete invulling van het pakket arbeidsvoorwaarden nog ver uiteen. Werkgevers geven aan dat ze weinig financiële ruime hiervoor hebben.

Salarisverbetering

Wij, en ook FNV, zetten in op een loonsverhoging die rekening houdt met de inflatie, met voor iedereen minstens een bruto salarisverhoging van € 100,- per maand en verhoging van de onregelmatigheidstoeslag. Het eerste voorstel van de werkgevers komt hier niet bij in de buurt.

Generatieregeling en pensioenakkoord

Ook zetten wij in op een generatieregeling en het uitvoeren van het pensioenakkoord, waarbij volledig eerder stoppen met werken tot de mogelijkheden moet behoren. Werkgevers kwamen daarentegen alleen met een nieuw voorstel voor een balansbudget: een jaarlijks bedrag dat je kunt laten uitbetalen of vrij kunt besteden voor scholing, verlof of generatiebeleid.

Onderhandelingen nog niet klaar

We zijn dus nog niet klaar met onderhandelen. Goed om te weten: we leggen bij de onderhandelingen ook onderwerpen op tafel die moeten helpen om jullie werkdruk te verlagen, namelijk:

  • Terugdringen van de jaarurensystematiek
  • Duidelijke vaste rustmomenten in je rooster
  • Betere werk-privébalans
  • Afspraken over rust na bereikbaarheid
  • Een toeslag voor als je extra gaat werken of je dienst wordt geruild

Overige voorstellen

Verder maken we ons ook hard voor deze zaken:

  • Verhoging van de stagevergoeding
  • Beloning en compensatie van belastende diensten en onregelmatigheid
  • Dienstjarengratificatie bij 45 jaar dienstverband
  • Verbeteren van de reiskosten
  • Afspraken met betrekking tot de wet WIEG