Overleg cao ziekenhuizen vastgelopen

Eindbod werkgevers onvoldoende

Na zeven onderhandelingsronden in drie maanden tijd zijn bonden en werkgeversorganisatie NVZ niet tot overeenstemming gekomen over een nieuwe cao ziekenhuizen voor 2023. CNV-onderhandelaar Joost Veldt: ‘De werkgevers bieden onvoldoende loonstijging en de reiskostenvergoeding blijft een druppel op een gloeiende plaat. Verder missen we afspraken die werknemers regie geven over hun werk en vrije tijd. Onze voorstellen zijn gewoon van tafel geveegd.’ De bonden beraden zich op acties.

‘De conclusie is dat we er niet uitkomen’, zegt Joost Veldt, cao-onderhandelaar namens CNV Zorg & Welzijn. ‘We hebben maandag tot in de nachtelijke uren gesproken, maar voor de bonden is het eindbod van de NVZ onvoldoende om mee akkoord te gaan. Dinsdagochtend, maar ook daarna, berichtte de NVZ uitgebreid in de media dat de vakbonden hun eindbod hebben afgewezen. Maar op dat moment was er nog helemaal geen eindbod. Dat volgde pas om 17 uur. CNV vindt dit erg onfatsoenlijk van de NVZ.’

Loonstijging onvoldoende

Voorgesteld wordt in het eindbod (het volledige aanbod staat onder het artikel, red.) een loonsverhoging van 13 procent, verdeeld over 2 jaar, dus 6,5 procent gemiddeld: 5 procent per februari 2023, 5 procent per december 2023 en 3 procent per september 2024. Voor hogere inkomens (boven FWG65) gelden lagere percentages.

Veldt: ‘CNV vindt de loonstijging over de looptijd van 2 jaar onvoldoende. Met twee maal 5 procent in 2023 probeert de NVZ de loonstijging in lijn te brengen met de academische ziekenhuizen. Maar dat is een afspraak over 1 jaar. Dit gaat over twee jaar en in 2024 geeft de NVZ er vanaf september slechts 3 procent bij. Dat gaat de inflatie niet dekken.’

Verbeteringen ontbreken

‘Wij vinden bovendien dat de lagere loonschalen extra aandacht verdienen omdat die het vanwege de inflatie extra lastig hebben’, benadrukt Veldt. ‘Daarom willen we een minimumbedrag koppelen aan de loonstijging. De NVZ wil dit niet. Verder biedt de NVZ slechts een kleine verhoging van de reiskostenvergoeding van 8 cent naar 14 cent per kilometer. Hiermee blijft de reiskostenvergoeding een druppel op een gloeiende plaat. Ook missen afspraken die werknemers regie geven over hun werk en vrije tijd. De voorstellen van werknemers zijn gewoon van tafel geveegd. Verbeteringen die wij voorstellen voor de bereikbaarheid, consignatie en aanwezigheid zien we niet terug. De NVZ doet juist voorstellen die de werkdruk verhogen. De regeling wordt verschoven en extra diensten uitgekleed. Ze willen terug naar de jaarurensystematiek, maar schuiven wel minuren door naar volgend jaar. De bestaande afspraak over een verplichte regeling Generatiebeleid presenteren ze als een nieuwe afspraak, maar dan wel met een paar extra beperkingen. Kortom: dit is echt onvoldoende.’

Vervolgstappen

‘De bonden bespreken met hun kaderleden wat de vervolgstappen zijn. Omdat het eindbod van de werkgevers geen aanknopingspunten biedt om tot een akkoord te komen, kunnen we dat alleen met andere middelen afdwingen. Op 2 februari organiseren we daarom in Utrecht een kaderbijeenkomst met alle bonden om afspraken te maken over het voorbereiden van acties. We vragenkadeleden zich hiervoor aan te melden via ziekenhuizen@cnv.nl. De komende week gaan we in gesprek met de actiecomités die er al zijn in ziekenhuizen en revalidatiecentra en ondersteunen we bij het opzetten van actiecomités in organisaties waar die er nog niet zijn. Wij zullen zoveel mogelijk met de collegabonden optrekken. Immers samen staan we sterk!’