Al het nieuws

SER-Advies jeugdzorg: van systemen naar mensen

Samen met leden heeft CNV Zorg & Welzijn input geleverd voor het advies van de SER aan informateur Mariëtte Hamer. Rechtstreekse informatie dus van de werkvloer naar beslissers! Er is behoorlijk wat mis in de jeugdzorg. Dat is geen prettige boodschap maar wel de werkelijkheid. Een werkelijkheid waar dagelijks duizenden medewerkers mee te maken hebben.

Bij het lezen van het de achtergronden die bij het advies (zie bijlage) horen springen de tranen in de ogen. Je zal maar een kind zijn dat hulp nodig heeft en als gezin niet meer weten waar je het zoeken moet. Of je zal die jongere zijn met neigingen tot zelfverminking of zelfs suïcidale gedachten. Dan wil je niet horen dat het geld voor een behandeling er niet is. Je wil en kan als gezin vaak niet nog langer wachten en dus is een wachtlijst onacceptabel.

De medewerkers in de jeugdzorg, die zich elke dag tot het uiterste inzetten voor kinderen, jongeren en hun gezinnen, verdienen daarom beter. Geef hen de positie die ze verdienen.

De jeugdzorg ligt onder een vergrootglas. Een arts die een jonge patiënt van een nieuw hart voorziet, krijgt alle lof. Terecht! Een jeugdzorgwerker die een veilige plek voor een jongere creëert ontvangt hiervoor niet dezelfde loftuitingen. Dat is best gek en onterecht tegelijk. Medewerkers in de jeugdzorg zitten echt niet te wachten op complimenten. Waar ze wel op wachten en al heel lang (zie eerdere CNV-acties) is een klimaat waarin zij hun werk optimaal kunnen uitvoeren. Dat ze de tijd krijgen een gezin of jongere daadwerkelijk te helpen. Dat ze geen vinkjes in een dossier hoeven zetten maar echt in gesprek kunnen. Dat is waar het hier om draait.

Niet alleen geld erbij, daar draait het niet helemaal om. Met alleen meer geld is de sector niet gebaat. Er moeten inhoudelijk andere besluiten worden genomen. Dat is waar het advies van de SER over gaat. Daarmee wordt een begin gemaakt met het creëren van een goed werkklimaat in de sector.

CNV Zorg & Welzijn sluit daarbij graag aan. Het SER-advies komt op een behoorlijk aantal punten overeen met onze visie. Het pleidooi voor autonomie van de professionals staat erin. Ze moeten mee doen en mee beslissen in beleids- en financieringsvraagstukken. Zij beschikken bij uitstek over de praktische en inhoudelijke expertise. Ook wij pleiten al langere tijd voor een betere samenwerking tussen organisaties. Niet alleen in de jeugdzorg zelf, maar ook in aanpalende sectoren. Sociaal werk en de geestelijke gezondheidszorg bijvoorbeeld zouden samen met jeugdzorg in wijkteams moeten functioneren. Vroege signalering en preventie zijn cruciale waarden om de vraag naar jeugdzorg te beteugelen. Het werk in de jeugdzorg kan en moet aantrekkelijker worden. Het CNV brengt samen met haar leden graag haar visie en expertise in.

Dit advies is geen eindadvies of eindoordeel. Het is een advies voor de kortere termijn. Wat kan er feitelijk nu al gebeuren. Dan is nog niet alles opgelost, er moet nog veel meer gebeuren maar het is een begin. Een begin van een betere jeugdzorg. Dat begin begint letterlijk door jeugdzorgwerkers zelf mee te laten praten en te bepalen. Iets waar CNV al jaren voor pleit!

Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg & Welzijn