Stemmen over eindbod cao Kinderopvang

Helaas hebben de onderhandelingen over een nieuwe cao Kinderopvang niet geleid tot een onderhandelingsresultaat. Er ligt nu een eindbod van de werkgeversorganisaties. Het is aan de CNV-leden om te stemmen over dit eindbod. De stemming loopt tot vrijdag 4 juni. De leden hebben hier een nieuwsbrief over ontvangen.

Er zijn vele gesprekken geweest met de werkgevers in de kinderopvang. We hebben uiteindelijk geen akkoord kunnen bereiken. Daarom leggen we nu het eindbod van de werkgevers voor aan de leden.


Verlaging werkdruk


We hebben onvoldoende afspraken kunnen maken over verlaging van de werkdruk. Medewerkers in kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen hebben hier mee te maken. Pedagogisch medewerkers maken lange dagen.
Wij vinden het belangrijk dat werk en privé goed te combineren zijn. Een vast rooster zou de norm moeten zijn. In een goede werk-privé balans past ook niet dat werknemers in hun vrije tijd een dag beschikbaar moeten zijn. Het recht op onbereikbaarheid na werktijd staat niet voor niets in de cao.


Hoofdpunten eindbod

Alle CNV-leden in de kinderopvang hebben een nieuwsbrief gekregen en kunnen stemmen tot 4 juni. Voor de hoofdpunten uit het eindbod van de werkgevers, kijk hieronder.