Tijd dringt voor cao overleg ziekenhuizen

Dankzij inzet van een procesbegeleider verlopen de gesprekken over de nieuwe cao ziekenhuizen nu beter. Maar op de inhoud is nog veel te doen, en de tijd begint te dringen.

De betere gesprekken betreffen vooral ‘de kleinere’ onderwerpen, geeft cao-onderhandelaar Joost Veldt aan. ‘Dat wil dus helaas nog niet zeggen dat een akkoord al in zicht is. Op de belangrijkste punten, zoals salaris en reiskosten zitten we nog ver uit elkaar. Een aantal verslechteringen die de werkgevers voorstellen, moeten echt nog van tafel. En de nadrukkelijke wens van CNV om in deze cao afspraken te maken die er voor zorgen dat de werknemer echt regie krijgt over zijn werktijden, daar moeten de onderhandelingen eigenlijk nog over beginnen. Dat staat dan ook bovenaan de agenda van de volgende gespreksronde die op 20 januari plaatsvindt.’

Snel goede afspraken

Ondertussen groeit de onrust in de ziekenhuizen. Steeds meer werknemers hangen er spandoeken op waarmee ze de werkgevers aansporen om snel tot goede afspraken te komen met de bonden. ‘Een terechte oproep’, vindt Veldt, ‘want de tijd gaat dringen. We hebben te maken met hoge inflatie, personeelstekorten en hoge werkdruk. We hebben echt behoefte aan goede cao-afspraken op korte termijn die daar iets aan doen.’