Al het nieuws

Uitslag stemming cao VVT 2022-2023 is binnen

89% van de leden stemt in met de nieuwe cao

De leden van CNV Zorg en Welzijn, die werken in de sector Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg stemden met een grote meerderheid (89%) in met de nieuwe cao. Dit betekent dat de nieuwe cao bijna akkoord is.

Blij met het resultaat

Zowel de kadergroep cao VVT als de cao-onderhandelaars van onze bond zijn zeer blij met de uitslag. Wij denken hiermee een cao te kunnen gaan ondertekenen die de sector, met ruim 470.000 werknemers, de komende twee jaar verder kan helpen bij het zijn van een aantrekkelijke werkgever en het vormgeven van een gezonde werkomgeving. De werkgevers en twee van de drie andere bonden hebben inmiddels aangegeven ook achter het onderhandelingsresultaat te staan. Zodra ook de ledenraadpleging van de laatste bond is afgerond, kunnen we waarschijnlijk over gaan tot ondertekening, waarmee de cao in werking zal treden.

Looptijd en belangrijke afspraken

De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. In die periode wordt het loon in twee stappen met in totaal gemiddeld 6,5% verhoogd. De eerste verhoging gaat met terugwerkende kracht in op 1 maart 2022. Daarnaast zal de geheel nieuwe cao-tekst de medewerker ondersteunen om meer regie te pakken op de manier waarop ze ingeroosterd worden; de balans tussen werk en privé; en inspraak binnen de organisatie over de manier van werken.

Nieuwe cao-tekst

Over één tot twee weken vind je de nieuwe cao-tekst op de cao-pagina Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT).