Beroepsbeeld Leraar

Met het Beroepsbeeld Leraar bouw je met andere leraren aan het beeld van het beroep. Om leraren in spe én de maatschappij beter inzicht te geven in alle aspecten van het leraarschap. Doe mee!

Beroepsbeeld Leraar: jouw beroep, jouw beeld

Leraren zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. Er wordt veel over hen geschreven. Maar er is maar één groep mensen die weet wat het betekent om leraar te zijn: leraren zelf. Met het Beroepsbeeld Leraar bouwen leraren aan hun beeld van het beroep. Wat betekent het om leraar te zijn, en wat niet? Daarnaast willen we de maatschappelijke waardering voor het beroep versterken door de rijkheid ervan te schetsen. Met het Beroepsbeeld Leraar willen we een toekomstgericht beeld dat leraren in spe beter inzicht geeft in de verschillende aspecten van het leraarschap.

Zo maken we het Beroepsbeeld Leraar:

  • Verhalend onderzoek (inmiddels afgerond): deel als leraar online jouw verhaal over leraar zijn
  • Thematische inspiratiesessies (loopt nu): in gesprek met leraren over thema’s van het beroepsbeeld (jij kunt nog meedoen op 22 of 23 november)
  • Dialoogtafels (gepland in januari): in gesprek met leraren over het concept beroepsbeeld leraar

Het is nu aan de leraar: doe mee en laat iedereen het beroep van leraar door jouw ogen zien!

CNV Onderwijs vroeg samen met andere lerarenorganisaties aan Kennisland om tot een beroepsbeeld te komen voor leraren in po, vo, so en mbo. Een beroepsbeeld waarin leraren zich herkennen en dat beschreven is vanuit hun praktijk. Met dit beeld willen we het beroep en het vakmanschap van de leraar scherp en helder neerzetten. Belangrijk uitgangspunt is dat het beroepsbeeld samen met leraren tot stand komt. Het proces is net zozeer van waarde als het eindresultaat.

Veelgestelde vragen over Beroepsbeeld Leraar

Sluit je aan bij CNV Onderwijs

Nog geen lid van CNV Onderwijs, dé vakbond voor leraren? Sluit je nu aan. Tijdelijk betaal je in totaal € 20,23 voor de eerste 6 maanden van je lidmaatschap.

  • Hogere inflatie, hoger loon!
  • Hoe meer leden, hoe sterker we staan
  • Invloed op je arbeidsvoorwaarden