Uitwerking verhalen 600 leraren uit heel Nederland

Succesvolle bijeenkomst “Het is nu aan de leraar” Beroepsbeeld Leraar

Met een expositie van de verhalen van zo’n 600 leraren uit heel Nederland reflecteerden we op 6 november 2023 vanuit het CNV-kantoor met leraren over het beroep van de leraar. De verhalen van de leraren gingen over de trots en toewijding van de leraren, en ook over de uitdagingen en dilemma’s waartegen je aanloopt tijdens het werk als leraar. Deze reflectie is onderdeel van het brede project: Beroepsbeeld Leraar.

Wat houdt het project Beroepsbeeld Leraar in?

Met het Beroepsbeeld Leraar bouwen leraren en docenten uit het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en het mbo samen aan een beeld van ons beroep. Hoe het écht is om leraar te zijn, en niet hoe het door anderen wordt gezien. Een realistisch, gezamenlijk gemaakt beroepsbeeld gaat helpen om eigen rollen, doelen en ontwikkelmogelijkheden te formuleren. Het laat toekomstige leraren en anderen zien wat er aantrekkelijk en belangrijk is aan het beroep. En het vormt de onderlegger voor raamplannen, curriculums en het bevoegdhedenstelsel.

Waarover reflecteerden we precies?

Tijdens de bijeenkomst keken we samen naar de verhalen van de leraren en behandelden we deze vragen:

  • Wat hoort wel en wat hoort niet bij het werk?
  • Ben je vooral een coach, of ligt de nadruk meer op kennisoverdracht?
  • Welke waarden en normen deel je met elkaar als leraren?
  • In hoeverre is het beroep teamwork?
  • Welke verwachtingen hebben beginnende leraren van hun werk, en hoe kunnen die beter in lijn worden gebracht met de realiteit?

De meest aansprekende elementen werden gelabeld en er werden discussies gevoerd over wat er nog werd gemist in de verhalen van de 600 leraren. Dit zijn de 4 thema’s die aan de orde kwamen:

  1. De essentie van het beroep
  2. De professionele identiteit van de leraar
  3. Loopbaanpaden
  4. De verschillen tussen sectoren

Wat staat er nog meer op de planning voor het Beroepsbeeld Leraar?

De komende periode reist de tentoonstelling nog door het land (Beroepsbeeld on tour). Doe mee, want jouw inbreng is essentieel. Je kunt je via de link onderaan deze pagina nog aanmelden voor de bijeenkomst op 22 november in Ommen (leraren po, vo, so en mbo) en 23 november in Bunnik (vmbo-leraren).

Aan het eind van het jaar vinden er nog dialoogtafels plaats, met groepen die tijdens het gehele traject wat onderbelicht zijn gebleven. Daarna zijn de stakeholders aan de beurt om hun feedback te geven. Ongeveer april 2024 is het beroepsbeeld klaar.

Foto's bijeenkomst "Het is nu aan de leraar" bij CNV op 6 november 2023