De Lerarenbeurs

Ben je bevoegd leraar? En wil je een opleiding aan een hbo of universiteit volgen? Dan kun je de Lerarenbeurs aanvragen. Met een Lerarenbeurs krijg je een vergoeding voor je collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Ook kan je werkgever subsidie krijgen om studieverlof te geven. De aanvraagperiode voor dit jaar is verlopen. Ook als je al met een opleiding gestart bent, kun je de beurs aanvragen. We vertellen er meer over.

Wat de Lerarenbeurs precies inhoudt

De Lerarenbeurs maakt het mogelijk om het professionele niveau van bevoegde leraren te verhogen en vakkennis te verbreden. Met de beurs krijg je als bevoegd leraar namelijk een vergoeding voor je studie. Als CNV moedigen we dit aan. De hoogte van de vergoeding hangt af van het soort collegegeld dat je moet betalen. Kijk voor de exacte percentages en maximale bedragen op de website van DUO. Lees meer over de vergoedingen.

Je kunt een Lerarenbeurs krijgen voor een:

  • Bachelor- of masteropleiding
  • Postinitiële masteropleiding
  • Premaster of schakelprogramma voor een universitaire masteropleiding

Let op: je kunt geen lerarenbeurs krijgen voor een post-hbo-opleiding.

Je mag zelf kiezen welke opleiding je wilt volgen. De opleiding moet wel geregistreerd zijn in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Je hebt geen toestemming nodig van je werkgever, maar we raden aan het wel met hem/haar te bespreken. Je werkgever moet namelijk toestemming verlenen voor het toekennen van studieverlof.

Subsidie voor je werkgever om studieverlof te geven

Je werkgever kan subsidie krijgen om betaald studieverlof te geven. De vergoeding is een vast bedrag per onderwijssector en per verlofuur. Zo kan je werkgever bijvoorbeeld ook een vervanger aannemen. Je werkgever kan maximaal 3 jaar subsidie krijgen. Op de website van DUO vind je meer informatie over het studieverlof en zie je op hoeveel uur je recht hebt.

Voor wie is de Lerarenbeurs bedoeld?

Met de Lerarenbeurs kunnen bevoegde leraren uit alle onderwijssectoren een bachelor- of masteropleiding volgen. Ook leraren zonder vast contract kunnen aanspraak maken op de Lerarenbeurs. Dit geldt dus ook voor leraren die werken in een invalpool. Zo vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt. Als zzp’er kom je niet in aanmerking voor een lerarenbeurs.

De Lerarenbeurs geldt wel voor interne begeleiders, zorgcoördinatoren, remedial teachers, ambulant begeleiders en leraren die werken bij een orthopedagogisch-didactisch centrum.

Als je de beurs eerder al hebt gebruikt

Als je eerder de beurs hebt gebruikt voor een bacheloropleiding, mag je de beurs opnieuw aanvragen voor een masteropleiding. Heb je de beurs voor een korte opleiding gebruikt? Dan mag je hem weer aanvragen voor een bachelor- of masteropleiding.

Hoe je de lerarenbeurs aanvraagt

Je kunt voor dit jaar niet meer aanvragen op de website van duo. De aanvraagperiode voor het studiejaar 2023-2024 liep van 1 april, 18.00 uur tot en met 15 mei, 23.59 uur. Duo kent de beurzen toe per onderwijssector en op volgorde van binnenkomst. Je moet de lerarenbeurs elk jaar opnieuw aanvragen, echter hebben herhaalaanvragen voorrang. Duo kan een maximum aantal lerarenbeurzen uitgeven. Als het maximum is bereikt, kan je in dat jaar geen beurs meer aanvragen.

Als je niet in aanmerking komt voor een Lerarenbeurs

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor een Lerarenbeurs? Misschien kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming of subsidie voor lerarenopleidingen. Een overzicht van de tegemoetkomingen en subsidies voor leraren is te vinden op de website van DUO.

Waar wil je meer over weten?

Laat je stem horen en sluit je aan!

Tijdelijk het eerste halfjaar nu maar €4 per maand. Samen staan we sterker.

  • Betere arbeidsvoorwaarden
  • Hulp bij professionele ontwikkeling
  • Ondersteuning van onze juristen als het tegenzit