De Lerarenbeurs

Ben je bevoegd leraar? En wil je een opleiding aan een hbo of universiteit volgen? Dan kun je de Lerarenbeurs aanvragen. Met een Lerarenbeurs krijg je een vergoeding voor je collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Ook kan je werkgever subsidie krijgen om studieverlof te geven. De aanvraagperiode loopt dit jaar van 1 april tot en met 15 mei en gaat via DUO. Ook als je al met een opleiding gestart bent, kun je de beurs aanvragen. We vertellen er meer over.

Lerarenbeurs hoogst waarschijnlijk verlengd

Honderd procent duidelijkheid was er nog niet over het verlengen van de subsidieregeling Lerarenbeurs. Minister Wiersma stuurde hierover medio februari een Kamerbrief en conceptregeling naar de Tweede Kamer. Die kreeg daarop 30 dagen om te reageren op de gewijzigde regeling.

De minister besloot door te gaan met de Lerarenbeurs omdat het bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep. Van groot belang ook met het oog op het lerarentekort. Uit het eindrapport van het evaluatieonderzoek van de beurs blijkt verder dat de regeling bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit en positie van leraren en zorgt voor een verhoging van het kwalificatieniveau. De Lerarenbeurs wordt met vijf jaar verlengd tot en met schooljaar 2027-2028. Zodra de Kamer heeft ingestemd en de regeling snel daarna wordt gepubliceerd, kan de beurs van 1 april tot en met 30 juni worden aangevraagd voor het schooljaar 2023-2024.

Op de website van DUO zijn de aanvraaggegevens op dit moment nog niet bijgewerkt. Zodra de kamer officieel heeft ingestemd zal dit worden aangepast en kun je hier alles vinden over het aanvragen van de lerarenbeurs

Wat de Lerarenbeurs precies inhoudt

De Lerarenbeurs maakt het mogelijk om het professionele niveau van bevoegde leraren te verhogen en vakkennis te verbreden. Met de beurs krijg je als bevoegd leraar namelijk een vergoeding voor je studie. Als CNV moedigen we dit aan. De maximale vergoeding voor het collegegeld is per jaar € 7000,-. Ook kun je een vergoeding krijgen voor studiekosten en reiskosten. In beide gevallen tot maximaal €350,-. Lees meer over de vergoedingen.

Je kunt een Lerarenbeurs krijgen voor een:

 • Bachelor- of masteropleiding
 • Postinitiële masteropleiding
 • Premaster of schakelprogramma voor een universitaire masteropleiding

Je mag zelf kiezen welke opleiding je wilt volgen. De opleiding moet wel geregistreerd zijn in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Ben je in loondienst? Je hebt geen toestemming nodig van je werkgever, maar we raden aan het met je werkgever te bespreken. Dat is ook handig als je studieverlof aanvraagt.

Subsidie voor je werkgever om studieverlof te geven

Je werkgever kan subsidie krijgen om betaald studieverlof te geven. De vergoeding is een vast bedrag per onderwijssector en per verlofuur. Zo kan je werkgever bijvoorbeeld ook een vervanger aannemen. Je werkgever kan maximaal 3 jaar subsidie krijgen. Op de website van DUO vind je meer informatie over het studieverlof en zie je op hoeveel uur je recht hebt.

Voor wie is de Lerarenbeurs bedoeld?

Met de Lerarenbeurs kunnen bevoegde leraren in het primair onderwijs tot en met het hoger beroepsonderwijs een bachelor- of masteropleiding volgen. Ook leraren zonder vast contract kunnen aanspraak maken op de Lerarenbeurs. Dit geldt dus ook voor leraren die werken in een invalpool. Zo vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt. Als zzp’er kom je niet in aanmerking voor een lerarenbeurs.

De Lerarenbeurs geldt wel voor interne begeleiders, zorgcoördinatoren, remedial teachers, ambulant begeleiders en leraren die werken bij een orthopedagogisch-didactisch centrum.

Als je de beurs eerder al hebt gebruikt

Als je eerder de beurs hebt gebruikt voor een bacheloropleiding, mag je de beurs opnieuw aanvragen voor een masteropleiding. Heb je de beurs voor een korte opleiding gebruikt? Dan mag je hem weer aanvragen voor een bachelor- of masteropleiding.

Aan welke voorwaarden je moet voldoen

Is het iets voor jou? Ontdek of je aan de voorwaarden voldoet om een lerarenbeurs te krijgen:

 • Je hebt een onderwijsbevoegdheid óf je bent leraar in het hbo en hebt minimaal een bachelordiploma.
 • Je werkt bij een reguliere school of orthopedagogisch didactisch centrum in (Caribisch) Nederland op het moment van de aanvraag. Of je werkte er in de 12 kalendermaanden daarvoor.
 • Je geeft 20 procent van je werktijd les, inclusief voorbereiding en nakijkwerk. Ben je intern begeleider, zorgcoördinator, remedial teacher of ambulant begeleider? Dan hoef je niet aan die voorwaarde te voldoen.
 • Je volgt de geregistreerde opleiding in Nederland, in de EU, in Caribisch Nederland of op Aruba, Curaçao of Sint Maarten.
 • Je hebt voor dezelfde opleiding in dezelfde periode geen tegemoetkoming leraren, levenlanglerenkrediet of studiefinanciering (ook geen lening of reisproduct). Er geldt een uitzondering voor het levenlanglerenkrediet: is je Lerarenbeurs lager dan het collegegeld? Dan mag je voor het resterende collegegeld levenlanglerenkrediet aanvragen.
 • Je hebt voor dezelfde opleiding geen tegemoetkoming onderwijsmasters. Ook niet in een andere periode.

Goed om te weten: de Lerarenbeurs is een voorwaardelijke gift. Om de beurs te houden, moet je minimaal 15 studiepunten per studiejaar halen. Ook als je later in het studiejaar start. Anders moet je de beurs terugbetalen. Een studiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

Hoe je de lerarenbeurs aanvraagt

Je kunt de Lerarenbeurs aanvragen op de website van duo. Normaal loopt de inschrijfperiode van 1 april tot en met 30 juni. Dit jaar is de aanvraagperiode verkort tot en met 15 mei. Duo kent de beurzen toe per onderwijssector en op volgorde van binnenkomst. Als je al met een opleiding gestart bent, kun je ook de beurs aanvragen. Duo kan een maximum aantal lerarenbeurzen uitgeven. Als het maximum is bereikt, kan je in dat jaar geen beurs meer aanvragen.

Als je niet in aanmerking komt voor een Lerarenbeurs

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor een Lerarenbeurs? Misschien kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming of subsidie voor lerarenopleidingen. Weet ons te vinden als je vragen hebt.

Waar wil je meer over weten?

Laat je stem horen en word ook lid!

Samen staan we sterker.

 • Betere arbeidsvoorwaarden
 • Hulp bij professionele ontwikkeling
 • Ondersteuning van onze juristen als het tegenzit