Thema's

Corona

Het coronavirus en de maatregelen hebben invloed op je werk. Wij beantwoorden je vragen.

Vraag de lerarenbeurs aan

Ben je bevoegd leraar? En wil je een opleiding aan een hbo of universiteit volgen? Dan kun je de lerarenbeurs aanvragen.

Je contract

Heb je een nieuwe baan? Voordat je trots je handtekening zet, raden we aan goed naar je contract te kijken.

Jouw loopbaan

Tijdens je werkende leven gebeurt er van alles. Over solliciteren, opleidingen en ontwikkelen en meer.

Medezeggenschap

Wil je meer invloed uitoefenen op de beslissingen binnen jouw bedrijf? Dat kan via een OR of pvt.

Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een steunpakket van 8,5 miljard euro om schade als gevolg van corona te herstellen. CNV Onderwijs wil dat er daarnaast gewerkt wordt aan structurele oplossingen voor de problemen in het onderwijs. Op deze pagina ...

Ontslag

Bij een ontslag komt er veel op je af. Waar heb je recht op als je ontslagen wordt? En als je zelf ontslag neemt?

Open over de overgang

Elke vrouw krijgt er mee te maken: de overgang. De één heeft er meer last van dan de ander. Maar dat het bij veel vrouwen leidt tot belemmeringen in het dagelijks leven en dus ook op het werk, staat buiten kijf. CNV Connectief staat naast deze vrouwen. We...

Pensioen en AOW

Op welke pensioenen heb je recht? Ontdek de antwoorden op jouw pensioenvragen.

Reorganisatie en fusie

Een reorganisatie brengt grote veranderingen met zich mee. We helpen je in een ingewikkelde tijd.

Salaris

Naast je loon krijg je ook andere vergoedingen zoals vakantiegeld. We vertellen waar je recht op hebt.

Staken

Soms kiezen we voor een staking om tot betere arbeidsomstandigheden te komen. Dit is hoe het werkt.