Kom jij naar het CNV Startcongres? Meer info >

sector

Anders actieven

Als je werkloos, (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt of langdurig ziek bent

Wanneer er iets misgaat met je gezondheid of wanneer je terechtkomt in een situatie van ontslag of afkeuring, hoeft dat niet het einde te betekenen van je betrokkenheid bij het werk en bij de vakbond. Ook in die situatie is CNV Connectief er voor je. Leden die werkloos, (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt of langdurig ziek zijn, kunnen zich aansluiten bij onze ledengroep voor Anders Actieven. Wij zijn er voor iedereen en juist ook voor die leden die even wat extra steun nodig hebben. Daarom komen we ook op voor verbetering van de positie van uitkeringsgerechtigden.

Agenda

12
Sep 2024

Training onderhandelen voor actieve CNV-leden

12
Sep 2024

Een goede start ambtenaren

23
Sep 2024

Basistraining voor vakbondsconsulenten

26
Sep 2024

OR: Basistraining - open inschrijving (ook voor PVT)

Bekijk alle agendapunten

Startcongres CNV 2024

Op 14 juni organiseert CNV het startcongres voor leden en relaties. Het is een vol programma met interessante sprekers, zoals Jan Peter Balkenende en Karien van Gennip. Ook wordt er gedebatteerd over de visie van het CNV. Meld je nu aan!

Bekijk meer info over het startcongres

Collectieve belangenbehartiging

De belangen van de Anders Actieven houden vaak verband met het kabinetsbeleid op het gebied van arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Wij volgen de politieke agenda en praten mee over de onderwerpen die voor deze groep relevant zijn, zoals goede arbeidsomstandigheden en rechtvaardige inkomensontwikkeling. Ook vragen we soms zelf aandacht voor een onderwerp. Dat kan samen met de andere vakcentrales en eventueel met de werkgeversorganisaties. Ten slotte kunnen we als vakbond ook zelfstandig optreden, bijvoorbeeld als het gaat om afspraken over bovenwettelijke uitkeringen in cao’s.

De Anders Actieven van CNV Connectief zijn ook zelf betrokken bij deze belangenbehartiging via hun deelname in de Anders Actieven Raad van de Vakcentrale CNV. Deze raad adviseert het Algemeen Bestuur van het CNV met betrekking tot voor de doelgroep relevante onderwerpen.

Individuele dienstverlening

Het is een verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer om een uitkeringsgerechtigde zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Daarvoor zijn er een aantal rechten en plichten afgesproken. Wist je dat je via je lidmaatschap bij ons ook de hulp kunt inroepen van een vertrouwenspersoon voor ondersteuning tijdens het eerste en tweede ziektejaar en bij (her)keuringen? Zij kunnen je met raad en daad bijstaan en zullen persoonlijke ondersteuning bieden in het traject naar de keuring of herkeuring. Op jouw verzoek kan een vertrouwenspersoon meegaan. Klik hier voor meer informatie over hulp door een van onze vertrouwenspersonen.

Sectorgroep Anders Actieven

Christien Wiersma-Stienstra
Secretaris Anders Actieven

Maak het verschil en word actief lid!

Samen zorgen we voor een duurzaam en gezond Nederland.

  • Invloed op de inzet van nieuwe onderhandelingen
  • Betaald verlof voor vakbondsactiviteiten
  • Gratis trainingsaanbod