Agenda

05
Apr 2023

Basistraining voor vakbondsconsulenten

24
Apr 2023

OR: Basistraining - open inschrijving

06
Jun 2023

Webinar Life events

08
Jun 2023

Masterclass Tools werk en overgang

Bekijk alle agendapunten

Collectieve belangenbehartiging

De belangen van de Anders Actieven houden vaak verband met het kabinetsbeleid op het gebied van arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Wij volgen de politieke agenda en praten mee over de onderwerpen die voor deze groep relevant zijn, zoals goede arbeidsomstandigheden en rechtvaardige inkomensontwikkeling. Ook vragen we soms zelf aandacht voor een onderwerp. Dat kan samen met de andere vakcentrales en eventueel met de werkgeversorganisaties. Ten slotte kunnen we als vakbond ook zelfstandig optreden, bijvoorbeeld als het gaat om afspraken over bovenwettelijke uitkeringen in cao’s.

De Anders Actieven van CNV Connectief zijn ook zelf betrokken bij deze belangenbehartiging via hun deelname in de Anders Actieven Raad van de Vakcentrale CNV. Deze raad adviseert het Algemeen Bestuur van het CNV met betrekking tot voor de doelgroep relevante onderwerpen.

Individuele dienstverlening

Het is een verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer om een uitkeringsgerechtigde zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Daarvoor zijn er een aantal rechten en plichten afgesproken. Wist je dat je via je lidmaatschap bij ons ook de hulp kunt inroepen van een vertrouwenspersoon voor ondersteuning tijdens het eerste en tweede ziektejaar en bij (her)keuringen? Zij kunnen je met raad en daad bijstaan en zullen persoonlijke ondersteuning bieden in het traject naar de keuring of herkeuring. Op jouw verzoek kan een vertrouwenspersoon meegaan. Klik hier voor meer informatie over hulp door een van onze vertrouwenspersonen.

Sectorgroep Anders Actieven

Jeannette Lette-Timmer
2e secretaris Anders Actieven