Nieuws over werk en inkomen in jouw sector? Abonneer je nu

Agenda

05
Mrt 2024

Webinar Rouw: Omgaan met suïcide

Jaarlijks worstelen meer dan 450.000 Nederlanders met suïcidegedachten, met ingr...

13
Mrt 2024

6e landelijke Ladies Night van CNV

De Ladies Night op woensdag 13 maart staat in het teken van ‘vrouw zijn in een v...

19
Mrt 2024

Effectief en plezierig vergaderen

19
Mrt 2024

Een goede start ambtenaren

Bekijk alle agendapunten

In de sector Energie werken ruim 29.000 medewerkers in drie sectoren.

Netwerkbedrijven (Nwb)

De tien netwerkbedrijven hebben samen ongeveer 16.000 medewerkers in dienst, die onder de cao NWb vallen. Bij de grootste 3 bedrijven gaat het om 4.000 tot 6.000 medewerkers per bedrijf. Het kleinste netwerkbedrijf heeft 130 medewerkers. Alle bedrijven hebben ook een eigen bedrijfs-cao als aanvulling op de sector-cao.

Productie- en Leveringsbedrijven (PLb)

Ongeveer 25 bedrijven vormen de sector Energie Productie- en Leveringsbedrijven (PLb). Deze bedrijven produceren elektriciteit, gas of warmte. Ook verhandelen zij energie. Zij hebben samen ongeveer 8.600 medewerkers in dienst, die onder de cao PLb vallen. Bij het grootste bedrijf gaat het om bijna 2.500 medewerkers, bij het kleinste bedrijf om vier medewerkers. Een aantal bedrijven hebben ook een eigen bedrijfs-cao als aanvulling op de sector-cao.

TSO

Onder de sector Transmission System Operator (TSO) valt de landelijke beheerder van het elektriciteitsnetwerk, TenneT. Hier werken circa 4.500 medewerkers. TenneT is een Europese netbeheerder met activiteiten in Nederland en in Duitsland en verzorgt het transport van elektriciteit op het hoogspanningsnet en is verantwoordelijk voor de balanshandhaving. Daarnaast verzorgt TenneT systeemdiensten en faciliteert zij de energiemarkt.

Energietransitie

De energietransitie is de overgang van een energiesysteem gebaseerd op fossiele energiebronnen naar een systeem gebaseerd op duurzame en CO2-neutrale energiebronnen. Ofwel de overgang van het gebruik van kolen, olie en gas naar het gebruik van zon, wind en water als bron van energie. Het huidige energiesysteem maakt voor het overgrote gedeelte gebruik van fossiele energie.

Het energiesysteem heeft een technische, juridische, sociale en economische dimensie. Het betreft dus zodoende zowel de technische installaties en infrastructuur voor de energievoorziening als de (verdeling van) kosten en opbrengsten van de winning, het transport en het verbruik van energie. In de energietransitie spelen ook sociaal-maatschappelijke onderwerpen een rol. Het gaat dan onder andere om de (rechtvaardigheid van de) verdeling van de consequenties van het gebruik van fossiele energiebronnen en de mogelijkheden voor burgers en bedrijven om deel te nemen aan besluiten over de toekomstige inrichting van het energiesysteem. Of te wel: de energietransitie raakt ons allemaal.

Werk verandert

Door de energietransitie verandert het werk in de energiesector in een rap tempo. Duizenden functies verdwijnen of veranderen drastisch en nieuwe functies ontstaan. Als medewerker in de energiesector wordt er veel van je gevraagd. Je moet continu bijscholen, je moet wendbaar en weerbaar zijn. De pensioengerechtigde leeftijd schuift op en het werk neemt alleen maar toe. Er is krapte op de arbeidsmarkt en het werven van goed opgeleid nieuw personeel wordt steeds moeilijker. Maar het werk wordt ook steeds uitdagender door nieuwe technologie en biedt daarom ook veel nieuwe kansen.

Benieuwd wat CNV doet in jouw vakgebied?

Ontvang maandelijks het laatste nieuws over werk en inkomen per e-mail.

  • Specialistische kennis
  • Updates rondom jouw cao
  • Altijd de laatste actualiteiten

Hoe houd jij het vol?

Werkenden in zorg, onderwijs en overheid hebben het zwaar. Hun werkdruk en rekeningen groeien en collega’s worden ziek of vertrekken. CNV wil dat de regering fors meer investeert in de publieke sector. Zodat banen aantrekkelijk blijven en er een inkomen verdiend wordt waarmee gezinnen zich draaiende kunnen houden. Vandaar onze looneis van 5 tot 10%.

Vul de vragen in en steun onze campagne
Gabriëlla Buisman
Cao-onderhandelaar
Arno Reijgersberg
Cao-onderhandelaar
Aynur Polat
Cao-onderhandelaar
Telefoon
06 53 67 98 44

Laat je stem horen en sluit je aan!

Tijdelijk het eerste halfjaar nu maar €4 per maand. Samen staan we sterker.

  • Betere arbeidsvoorwaarden
  • Hulp bij professionele ontwikkeling
  • Ondersteuning van onze juristen als het tegenzit