Cao Stedin

Looptijd: -
Arno Reijgersberg
Onderhandelaar cao Stedin

De cao Stedin geldt voor iedereen die werkt bij deze organisatie. In de cao staan afspraken over salaris, werktijden, vakantiedagen en arbeidsomstandigheden. De werkgever stelt de cao in overleg met de vakbonden op. Bij het opstellen van de cao verdedigen wij de belangen van onze leden.

Belangrijkste punten

  • Bedrijfssalarisregeling

  • Wacht- en storingsdienst en overwerk

  • Bezwaarprocedures

  • Afbouwregeling wacht- en storingsdienst

  • Stedin Extra Persoonlijk Budget

De bedrijfs-cao van Stedin is onderdeel van de cao Netwerkbedrijven. Stedin en de bonden laten de cao in principe gelijk lopen met de cao Netwerkbedrijven. Als de werkgever of de vakbond vindt dat een wijziging in de bedrijfs-cao nodig is, dan overleggen de partijen.

Update overige cao-afspraken

Er zijn weer nieuwe afspraken uit het cao-akkoord afgerond. Werkgevers en vakbonden hebben op sectorniveau kaders afgesproken voor het toepassen van de RVU-vrijstelling. Aan de hand van deze kaders kunnen werkgevers met medewerkers maatwerkafspraken maken om gebruik te maken van deze regeling. In de bijlage onderaan deze pagina, kun je hier meer over lezen.

Bij de drie grote netbeheerders Alliander, Enexis en Stedin worden pilots voorbereid en/of uitgevoerd gericht op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de wacht- en storingsdienst. Ook hebben we het met de werkgevers gehad over het Sectoraal Sociaal Plan, dat afloopt op 1 juni 2022. We hebben het gehad over duurzame inzetbaarheid en kaders voor het geval er een Sociaal Plan nodig is. Voor 1 juni 2022 beslissen we met de andere partijen of de vitaliteitsregeling wordt verlengd en of het moet worden aangepast.

Hoe nu verder?

Na de zomer 2022 beginnen de gesprekken over een nieuwe cao Netwerkbedrijven. De loonstijging versus de huidige inflatie zal een belangrijk onderwerp van gesprek zijn. Houd deze pagina in de gaten voor nieuwe updates over jouw cao.

Veelgestelde vragen

Contactpersoon

Arno Reijgersberg
Onderhandelaar cao Stedin

Wil jij ook meer invloed op jouw arbeidsvoorwaarden?

Sluit je dan vandaag nog bij ons aan. Jouw mening telt!

  • Deel jouw wensen voor een nieuwe cao
  • Geef je mening tijdens nieuwe onderhandelingen
  • Stem mee met ledenpeilingen