Overzicht van onze ledengroepen

Sectorgroep Apotheken

In de sectorgroep Apotheken zijn apothekers, farmaceutisch consulenten en apotheekmedewerkers actief. Iedereen is lid...

Sectorgroep Primair Onderwijs

Het bestuur van de sectorgroep Primair Onderwijs bestaat uit een enthousiaste groep van 9 vrijwilligers. Wij zijn led...

Sectorgroep Voortgezet Onderwijs

In de sectorgroep Voortgezet Onderwijs zetten medewerkers die in deze sector werken, zich in voor goede werkomstandig...

Sectorgroep Mbo

In de sectorgroep Mbo zijn docenten, beleidsmedewerkers en onderwijsondersteuners actief. Iedereen is lid van CNV Ond...

Sectorgroep Sociale Werkvoorziening Overijssel en Gelderland

In de sectorgroep Sociale Werkvoorziening Overijssel en Gelderland zetten medewerkers die in deze sector werken, zich...

Sectorgroep Kraamzorg

De kraamzorggroep bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die werken als kraamverzorgende, planner of partuspouler. Sa...

Sectorgroep Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Het sectorgroepsbestuur Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) bestaat uit actieve leden die werken in de ...

Regiogroep Noord voor Verpleeg/Verzorg en Thuiszorg (VVT)

De regiogroep Noord voor Verpleeg/Verzorg en Thuiszorg (VVT) maakt zich sterk voor de leden die werken in Groningen, ...

Sectorgroep Senioren

Geluk, inkomen en zorg: de sectorgroep Senioren maakt zich hard voor onderwerpen die ouderen bezighouden. Want seni...

Sectorgroep Anders Actieven

Ben je werkloos, (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt of langdurig ziek? Het CNV is er ook voor leden die extra steun nod...

Sectorgroep CNV Schoolleiders

Sectorgroep CNV Schoolleiders komt op voor de leidinggevenden in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mid...

Sectorgroep Waterschappen

Sectorgroep Waterschappen bestaat uit een actieve groep leden (uit de waterbedrijven) en kent een rijke geschiedenis....