Regiogroep Noord voor Verpleeg/Verzorg en Thuiszorg (VVT)

De regiogroep Noord voor Verpleeg/Verzorg en Thuiszorg (VVT) maakt zich sterk voor de leden die werken in Groningen, Friesland en Drenthe. De groep bestaat uit werknemers die lid zijn van CNV Zorg & Welzijn en werken in de sector VVT. We komen vier keer per jaar bij elkaar om te vergaderen over wat er speelt op de werkvloer.

Ronnie van der Wal
Voorzitter sectorgroep SGB VVTK
E-mail
Telefoon
030 75 11 001

Wat de regiogroep Noord VVT precies doet

De landelijke sectorgroep VVT bestaat uit 9.000 leden. In regio Noord was behoefte aan een regiogroep die dichter bij de leden staat. Daarom is regiogroep Noord opgericht. Sommige leden van dit regiobestuur zijn ook lid van het landelijke sectorgroepbestuur. Op die manier blijft het landelijke sectorgroepbestuur op de hoogte van wat er in de regio speelt.

De regiogroep zet zich in voor de sector Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg in Drenthe, Friesland en Groningen. We vergaderen bijvoorbeeld over wat er speelt op de werkvloer. Ook houden we de ontwikkelingen in de gaten op landelijk niveau in de sector VVT. Zoals veranderingen in de wet.

Scholingsdag voor leden

Jaarlijks organiseren we samen met andere regiogroepen uit de zorgsector een scholingsdag voor leden van CNV Zorg & Welzijn in het noorden. Op deze manier blijven we zichtbaar voor de leden. En we blijven zo op de hoogte van hoe het er bij verschillende organisaties aan toegaat.

‘Jij bent er voor anderen en wij zijn er voor jou! Als regiogroep versterken we elkaar in onze taak op de werkvloer. We zijn er voor elkaar, en voor onze collega’s op de werkvloer.’

Ronnie van der Wal

Onze doelen voor 2022

  1. We willen inhoudelijk op de hoogte blijven van wat er speelt op de werkvloer.
  2. Overleggen over op welke manier we onze functie als vakbondsconsulent beter kunnen positioneren.
  3. We willen twee themadagen voor onze achterban organiseren.
  4. Samenwerken met andere ledengroepen binnen CNV Zorg & Welzijn.
  5. Nieuwe actieve leden werven zodat we een actieve vereniging blijven.