Sectorgroep Water

Sectorgroep Water bestaat uit een actieve groep leden (uit de waterbedrijven) en kent een rijke geschiedenis. Sinds 1 maart 2016 heeft de sector een officiële status binnen CNV Publieke Diensten. We maken ons hard voor een goede cao Waterbedrijven.

Wat de sectorgroep Water precies doet

Water is ons leven. Een primaire levensbehoefte waar we niet zonder kunnen. Daarom maken we ons hard voor een goede cao Waterbedrijven. Denk aan goede salarisschalen waterbedrijven, pensioen, werktijden, werkomstandigheden, verlofregelingen en veilig en gezond werken.

Onze sectorgroep heeft een Dagelijks Bestuur dat zich bezighoudt met allerlei actuele zaken en het directe aanspreekpunt is van de bestuurder. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 5 leden en wordt ondersteund door een notulist.

Daarnaast hebben we een Algemeen Bestuur dat voornamelijk in actie komt als er cao-zaken spelen en bij het afsluiten van een nieuwe cao Waterbedrijven. Deze groep bestaat uit totaal 24 actieve leden. Alle waterbedrijven zijn vertegenwoordigd of hebben een contactpersoon. Daarnaast zijn ook een aantal laboratoria aangesloten.

Meerdere leden uit deze groep zijn ook actief in de verschillende ondernemingsraden of als vakbondsconsulent binnen de diverse bedrijven. Ook besteden we vanuit onze groep veel aandacht aan de belastingservice van CNV.

Vergaderingen

Onze sectorgroep (met name het Dagelijks Bestuur) vergadert aan de hand van de actuele zaken. Met het afsluiten van een nieuwe cao is met meer regelmaat. Het Dagelijks Bestuur komt een paar keer per jaar samen en bereidt vergaderingen van het Algemeen Bestuur voor. Ook informeert het Dagelijks Bestuur onze vakbondsbestuurder over relevante zaken die spelen binnen de bedrijven.

Zijn er activiteiten van CNV, zoals algemene ledenvergaderingen of pensioen bijeenkomsten, dan is er altijd iemand vanuit het Dagelijks Bestuur aanwezig.

‘Water is ons leven. Een primaire levensbehoefte waar we niet zonder kunnen.’

Pedro Huits

Doelen voor 2022: cao onderhandelingen waterbedrijven

Onze sector is gebonden aan de cao Waterbedrijven. We hebben maar 1 doel: het afsluiten van een nieuwe cao Waterbedrijven. Mensen die de sector Water kennen, weten hoeveel moeite dat de laatste jaren kost.

Vrijwilligers gezocht

Ieder lid dat zich aanmeldt om iets te kunnen beteken is van harte welkom. We doen een oproep aan de bedrijven die alleen een contactpersoon hebben: zoek iemand die actief wil deelnemen aan deze fijne club mensen. Het kost soms veel energie, maar je krijgt er veel voor terug.

Maak het verschil en word actief lid!

Maak het verschil en word actief lid!
Samen zorgen we voor een duurzaam en gezond Nederland.

  • Invloed op onze inzet bij nieuwe onderhandelingen
  • Gratis trainingen
  • Betaald verlof voor vakbondsactiviteiten