Sectorgroep CNV Schoolleiders

Sectorgroep CNV Schoolleiders komt op voor de leidinggevenden in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Want goed onderwijs is de sleutel voor de toekomst. Wil je weten wat we doen? Lees ons verhaal en sluit je aan.

Wilma Salzmann
Voorzitter sectorgroep CNV Schoolleiders

Wat sectorgroep CNV Schoolleiders precies doet

Schoolleiders zijn cruciaal voor goed onderwijs. Dat is terug te lezen in het landelijk beleid over toezicht, onderwijskwaliteit, basisvaardigheden, passend en inclusief onderwijs. De schoolleider is een onmisbare schakel om het van bovenaf opgelegde beleid met het onderwijsteam uit te werken. Er wordt vaak over schoolleiders gesproken als instrument om doelen te behalen. Als er echter alleen óver schoolleiders gesproken wordt in plaats van mét schoolleiders, wordt snel vergeten stil te staan bij wat nodig is om het werk goed te kunnen doen en het beroep aantrekkelijk te houden. CNV Schoolleiders vervult die rol door input te geven vanuit de dagelijkse praktijk. Dat doen we van PO t/m hbo, in regulier en speciaal onderwijs. Voor alle integraal leidinggevenden in het onderwijs, van teamleiders tot boven schoolse directeurs.

We geven advies bij de cao-voorbereidingen en input aan het ministerie. In ons vakblad en LinkedInpagina geven schoolleiders praktijkvoorbeelden hoe zij omgaan met maatschappelijke ontwikkelingen. We organiseren themadagen en workshops waar leden elkaar ontmoeten en meedenken over het aanbod van het CNV Leiderschapslab.

‘Schoolleiders doen ertoe. Willen wij de kwaliteit van het onderwijs in Nederland op peil houden dan moeten we zorgen dat we gemotiveerde en actieve onderwijskundige leiders hebben. Dat kan alleen als alle randvoorwaarden zijn vervuld. Hier zet ik me graag voor in.’

Wilma Salzmann

Onze doelen:

  • Weten en begrijpen wat schoolleiders drijft bij hun belangrijkste taken als leidinggevende
  • De stem van de schoolleider laten horen in het krachtenspel van de politiek
  • Passende beloning en arbeidsvoorwaarden regelen die aansluiten bij marktontwikkelingen
  • Een unieke positie innemen binnen CNV

Directie Telefoon voor gratis advies

Als lid van CNV Schoolleiders kun je voor juridisch advies met al je (werkgevers)vragen terecht bij de speciale Directie Telefoon: 030 751 1004

Je kunt ook mailen: helpdesk@cnvs.nl

Belangrijke mailadressen/links

bestuur: schoolleiders@cnv.nl

redactie SchoolleidendNL: redactie@cnvs.nl

eigen rechtspositie: cnvinfo@cnv.nl

info over cao's: www.cnvconnectief/caos

LinkedIn-pagina CNV Schoolleiders

Trainingen en webinars voor (aankomende) schoolleiders (VO)

Vrijwilligers gezocht

We vergaderen elke maand op de woensdagmiddag en, als het nodig is, hebben we tussendoor digitaal contact. We zoeken schoolleiders voor in ons bestuur. Heb je interesse? Neem dan contact met ons op.

Maak het verschil en word actief lid!

Maak het verschil en word actief lid!
Samen zorgen we voor een duurzaam en gezond Nederland.

  • Invloed op onze inzet bij nieuwe onderhandelingen
  • Gratis trainingen
  • Betaald verlof voor vakbondsactiviteiten