Sociale Werkvoorziening Overijssel en Gelderland

In de sectorgroep Sociale Werkvoorziening Overijssel en Gelderland zetten medewerkers die in deze sector werken, zich in voor mensen die aan de onderkant van de arbeidsmarkt staan. We maken ons hard voor hun belangen. Momenteel hebben we 10 leden, en meer leden zijn altijd welkom. Zo kunnen we nog meer bereiken. We vertellen meer over wat we precies doen.

William Hulshof
Secretaris sectorgroep Sociale Werkvoorziening

Wie de sectorgroep Sociale Werkvoorziening precies is

De sectorgroep Sociale Werkvoorziening bestaat uit 10 enthousiaste professionals die werken in deze sector. We komen op voor de belangen van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Vaak mensen die het financieel, lichamelijk en soms ook geestelijk zwaar hebben. Daar hebben wij een hart voor.

Wat we als sectorgroep doen


We laten ons hart spreken door als sectorgroep de sociale werkvoorziening te blijven verbeteren. Dat doen we niet alleen door cao’s af te sluiten, maar ook door het maken van andere afspraken. Zoals met het verantwoordingsorgaan PWRI (het pensioenfonds). We gaan ook langs bij SW-bedrijven. Dan bespreken we wat er goed gaat en wat er beter kan in de sector. Daar leren we veel van.

‘We vertegenwoordigen mensen in de sector sociale werkvoorziening die het financieel, lichamelijk en soms ook geestelijk zwaar hebben. Dat doen we samen met 10 enthousiaste leden.’

Ronnie ter Horst, voorzitter

Onze 3 doelen in 2022

  1. Inzetten op een goede cao
  2. Mensen in de WSW proberen eerder te laten stoppen met werken. Dit omdat ze in vergelijking met andere sectoren vaker rond hun pensionering komen te overlijden.
  3. Samenvoegen van 5 regio’s naar 2 regio’s in Nederland

Nieuwsgierig naar de sectorgroep Sociale Werkvoorziening?

Als lid van de sectorgroep Sociale Werkvoorziening kun je betaald verlof krijgen voor vakbondsactiviteiten. Je krijgt dus compensatie om ook onder werktijd aan een overleg of andere activiteiten deel te nemen. Meestal hebben we 3 vergaderingen per jaar.

Ben je nieuwsgierig? Neem contact op met onze secretaris William Hulshof. Je bent ook altijd welkom om een keertje aan te schuiven bij een vergadering. Gezien de huidige omstandigheden vergaderen we momenteel digitaal.

Maak het verschil en word actief lid!

Maak het verschil en word actief lid!
Samen zorgen we voor een duurzaam en gezond Nederland.

  • Invloed op onze inzet bij nieuwe onderhandelingen
  • Gratis trainingen
  • Betaald verlof voor vakbondsactiviteiten