Sectorgroep Primair Onderwijs

Het bestuur van de sectorgroep Primair Onderwijs bestaat uit een enthousiaste groep van 9 vrijwilligers. Wij zijn leden van CNV Onderwijs en werken in het primair onderwijs. We overleggen één keer per maand en komen op voor de belangen van alle leden. Ontdek wat we precies doen.

Han de Vries
Secretaris sectorgroep bestuur Primair Onderwijs
Telefoon
06 44 42 25 77

Wat de sectorgroep Primair Onderwijs precies doet

De sectorgroep Primair Onderwijs zet zich voor een goede cao Primair Onderwijs. We praten over wat we belangrijk vinden voor een nieuwe cao. Daarbij houden we rekening met de belangen van alle werknemers in het primair onderwijs. We stellen punten op en bespreken die met de cao-onderhandelaar van CNV Onderwijs.

Over onze activiteiten

Als sectorgroep organiseren we verschillende activiteiten, zoals online bijeenkomsten. Zo zijn we direct in contact met de leden. Op deze manier betrekken we de leden bij het opstellen van een nieuwe cao en kunnen zij aangeven wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe cao. Daarnaast sturen we elke maand een nieuwsbrief waarin we de belangrijkste activiteiten bespreken.

Onze doelen voor 2021

  1. Meer focus op passend onderwijs. We willen een passende plek voor elk kind waarbij er meer mogelijk is voor ondersteuning op maat.
  2. De salariskloof tussen primair onderwijs en secundair onderwijs dichten.
  3. Het werkplezier vergroten door bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid en plannen voor het verlagen van werkdruk.
  4. We willen dat de kleutertijd als aparte fase in de ontwikkeling wordt gezien in het Nederlandse onderwijsbeleid.

Foto: Getty Images

Maak het verschil en wordt actief lid!

Maak het verschil en word actief lid!
Samen zorgen we voor een duurzaam en gezond Nederland.

  • Invloed op onze inzet bij nieuwe onderhandelingen
  • Gratis trainingen
  • Betaald verlof voor vakbondsactiviteiten