Sectorgroep Primair Onderwijs

Het bestuur van de sectorgroep Primair Onderwijs bestaat uit een enthousiaste groep van 9 vrijwilligers. Wij zijn leden van CNV Onderwijs en werken in het primair onderwijs. We overleggen één keer per maand en komen op voor de belangen van alle leden. Ontdek wat we precies doen.

Wat de sectorgroep Primair Onderwijs precies doet

Ons doel is het behartigen van de collectieve belangen van de leden die werken in het primair onderwijs. Door het organiseren van activiteiten proberen wij onze leden hierbij te betrekken en invloed te geven op het beleid van het sectorgroepsbestuur. Wij bespreken de belangen van iedereen die werkt in het primair onderwijs regelmatig met de cao-onderhandelaar van CNV Onderwijs. Zo zorgen we ervoor dat belangen worden vertaald naar de nieuwe cao Primair Onderwijs.

Naast “doorgeefluik” voor medewerkers in het primair onderwijs, zijn wij ook een vakorganisatie. We vinden kwalitatief onderwijs belangrijk. Dit valt of staat met de kwaliteiten van de man of vrouw voor de klas. Daarom richten wij ons als sectorgroep Primair Onderwijs ook op verdere professionalisering en bescherming van het onderwijspersoneel.

Over onze activiteiten

Wij versturen iedere maand een nieuwsbrief met relevante info voor onze leden (te downloaden onderaan deze pagina). Daarnaast proberen wij met onze leden fysiek in contact te komen door scholen te bezoeken en regionale bijeenkomsten te organiseren. Nu dit door corona niet meer mogelijk is, organiseren wij online bijeenkomsten, regionaal en landelijk. Deze bijeenkomsten dragen bij aan de professionalisering van onze leden en/of geven arbeidsvoorwaardelijke informatie. Zo houden wij altijd contact met onze achterban.

Onze doelen voor 2022

  • Meer focus op passend onderwijs. We willen een passende plek voor elk kind waarbij er meer mogelijk is voor ondersteuning op maat.
  • De salariskloof tussen primair onderwijs en secundair onderwijs dichten.
  • Het werkplezier vergroten door de werkdruk te verlagen middels meer personeel en minder bureaucratie.
  • We willen dat de kleutertijd als aparte fase in de ontwikkeling wordt gezien in het Nederlandse onderwijsbeleid.
  • Aandacht voor medezeggenschap door professionalisering van de (G)MR en een verplichte basiscursus voor nieuwe (G)MR-leden onder werktijd.
  • Afstemming van arbeidsvoorwaarden en nieuwe functies in een integraal kindcentrum. Waarbij we ook streven naar harmonisering van voorschriften en bekostiging van alle betrokken partijen.
  • Voldoende tijd en middelen om het curriculum te kunnen actualiseren. Het onderwijspersoneel hierbij betrekken én voldoende ruimte geven voor een eigen invulling (ongeveer 30 procent).

Maak het verschil en word actief lid!

Maak het verschil en word actief lid!
Samen zorgen we voor een duurzaam en gezond Nederland.

  • Invloed op onze inzet bij nieuwe onderhandelingen
  • Gratis trainingen
  • Betaald verlof voor vakbondsactiviteiten