Sectorgroep Primair Onderwijs

Het bestuur van de sectorgroep Primair Onderwijs bestaat uit een enthousiaste groep van 9 vrijwilligers. Wij zijn leden van CNV Onderwijs en werken in het primair onderwijs. We overleggen één keer per maand in een hybride vorm. Ons doel is ‘opkomen voor de belangen van alle leden in het primair onderwijs.’

Wat de sectorgroep Primair Onderwijs precies doet

Met passie en plezier zetten wij ons in voor de belangen van onze leden. CNV is meer dan een vakbeweging. Ons doel is bescherming en ontwikkeling van onze leden realiseren door voor goede werkomstandigheden en goed onderwijs te gaan.

Dat doen we door het behartigen van de collectieve belangen van de leden in het primair onderwijs. Door onder andere het organiseren van activiteiten, webinars, workshops, schoolbezoeken en onze nieuwsbrief, proberen wij onze leden hierbij te betrekken en invloed uit te oefenen op het beleid van het sectorgroepsbestuur. We staan voor de belangen van iedereen die werkt in het primair onderwijs. Wij participeren actief in overleg met de CNV-beleidsmedewerkers, andere landelijke belangenverenigingen, collega’s van de andere bonden en natuurlijk de cao-onderhandelaar van CNV Onderwijs. Zo zorgen we ervoor dat belangen worden vertaald naar de nieuwe cao Primair Onderwijs.

Naast “doorgeefluik” voor medewerkers in het primair onderwijs, zijn wij ook een vakorganisatie. We vinden kwalitatief onderwijs belangrijk. Dit valt of staat met de kwaliteiten van de man of vrouw voor de klas. Daarom richten wij ons als sectorgroep Primair Onderwijs ook op verdere professionalisering en bescherming van het onderwijspersoneel.

Over onze activiteiten

Wij versturen iedere maand een nieuwsbrief met actuele en relevante info voor onze leden (te downloaden onderaan deze pagina). Daarnaast proberen wij met onze leden fysiek en online in contact te komen, bijvoorbeeld door scholen te bezoeken, bijeenkomsten te organiseren en webinars te verzorgen. Daarbij zoeken wij vaak de samenwerking met andere sectoren binnen CNV Connectief zoals bijvoorbeeld Zorg en Welzijn. Deze bijeenkomsten dragen bij aan de professionalisering van onze leden en/of geven arbeidsvoorwaardelijke informatie. Zo houden wij altijd contact met onze achterban.

Onze doelen voor 2024

  • WIJS MET ONDERWIJS - Trots op ons beroep
  • Diversiteit: Meer mannen voor de klas
  • Werkplezier
  • Passend onderwijs: Passend onderwijs moet voor het team vanuit hun situatie werkbaar zijn en vereist dat de benodigde voorwaarden op orde zijn.
  • Het werkplezier vergroten door de werkdruk te verlagen, met meer personeel en minder bureaucratie.
  • Medezeggenschap door professionalisering van de (G)MR en een verplichte basiscursus voor nieuwe (G)MR-leden, verwerkt in hun takenpakket.
  • We zetten ons in om het curriculum te actualiseren. Het onderwijspersoneel hierbij te betrekken én voldoende ruimte te geven voor een eigen invulling (ongeveer 30%).

Maak het verschil en word actief lid!

Maak het verschil en word actief lid!
Samen zorgen we voor een duurzaam en gezond Nederland.

  • Invloed op onze inzet bij nieuwe onderhandelingen
  • Gratis trainingen
  • Betaald verlof voor vakbondsactiviteiten