sectorgroep Kraamzorg

De kraamzorggroep bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die werken als kraamverzorgende, planner of partuspouler. Samen zetten wij ons bijvoorbeeld in voor een betere cao Kraamzorg. We komen drie keer per jaar bij elkaar om te vergaderen en organiseren verschillende activiteiten voor leden. We vertellen er meer over.

Lianne van Belzen
Voorzitter sectorgroep Kraamzorg

Wat de sectorgroep kraamzorg precies doet

De kraamzorggroep zet zich in voor een goede cao Kraamzorg. Samen bespreken we wat wij belangrijk vinden voor een nieuwe cao. We stellen punten op en overleggen met de CNV-bestuurder die verantwoordelijk is voor onze cao. Eén van de leden gaat ook met de bestuurder mee naar de cao-onderhandelingen. Deze persoon is de tweede onderhandelaar.

We organiseren verschillende (online) activiteiten voor leden van CNV Zorg & Welzijn, die werken in de kraamzorg. Op deze manier zijn we zichtbaar voor de leden en kunnen ze direct met vragen op ons afstappen. Ook zorgen we met onze activiteiten voor verbinding tussen onze leden.

Waarom de kraamzorggroep nog meer belangrijk is


Naast dat we ons hardmaken voor een goede cao, vinden we het ook belangrijk om met elkaar te praten over de arbeidsomstandigheden. En wat we kunnen verbeteren. Ook het delen van ervaringen - zowel lief als leed - vinden we bijzonder en kostbaar. Zeker aangezien we natuurlijk vaak zonder een collega ergens werken.

‘Van de 30 jaar die ik in de kraamzorg werk, zet ik me inmiddels ook 15 jaar in voor de kraamzorggroep. Ik vind het belangrijk om met elkaar te praten over de arbeidsomstandigheden. En om na te denken over hoe we de cao kunnen verbeteren.’

Lianne van Belzen

Onze doelen voor 2022

  1. De kraamzorg verbeteren door het professioneler en efficiënter te maken.
  2. Meedenken over kwaliteitsontwikkeling, kwaliteitsbeleid en kwaliteitsdenken in de sector. Hiermee zorgen we ervoor dat de beroepen in de kraamzorg nuttig blijven.
  3. De bestuurder van CNV Zorg & Welzijn adviseren over standpunten en vragen over de kwaliteit van onze sector.
  4. We willen een (online) workshop organiseren voor alle kraamverzorgenden die staan ingeschreven bij het CNV.
  5. We willen graag zorgen dat de kraamzorggroep wordt gezien door de buitenwereld. Dan kunnen we nieuwe leden voor de groep aantrekken en kan de groep blijven bestaan.

Maak het verschil en word actief lid!

Maak het verschil en word actief lid!
Samen zorgen we voor een duurzaam en gezond Nederland.

  • Invloed op onze inzet bij nieuwe onderhandelingen
  • Gratis trainingen
  • Betaald verlof voor vakbondsactiviteiten