Sectorgroep Voortgezet Onderwijs

In de sectorgroep Voortgezet Onderwijs zetten medewerkers die in deze sector werken, zich in voor goede werkomstandigheden in het voortgezet onderwijs. We overleggen één keer per maand en komen op voor de belangen van alle leden. Ontdek wat we verder precies doen.

Wat we als sectorgroep Voortgezet Onderwijs precies doen


We zetten ons in voor de cao Voortgezet Onderwijs. We helpen bij het bepalen van de speerpunten voor de nieuwe arbeidsvoorwaarden. En we geven de cao-onderhandelaar advies. Ons doel is dat alle vormen van voortgezet onderwijs zijn vertegenwoordigd in deze sectorgroep.

Hoe we als sectorgroep werken


Als sectorgroep geven we leden van CNV Onderwijs informatie op het gebied van arbeidsvoorwaarden. En denken we mee over het inhoudelijke deel van het onderwijs. Dat doen we door bijvoorbeeld workshops te geven, zodat we docenten goed kunnen informeren over hun positie en huidige of nieuwe cao-bepalingen. We moedigen inbreng van onze leden aan. Ook sturen we geregeld nieuwsbrieven.

‘De sectorgroep voortgezet onderwijs is een verbindende factor tussen verschillende onderwijssectoren. Zo kun je zowel actief zijn op je eigen school als op het niveau van de vakbond en je stem laten horen op het gebied van onderwijsbeleid.’

Alex Gorissen

Onze 3 doelen in 2024

 1. De kwaliteit van het beroep en van het onderwijs onder de aandacht brengen. Onder meer door lezingen en workshops aan te bieden.
 2. Masterclass Medezeggenschap. Verdieping en binding van personeelsleden die binnen hun school het onderwijs willen vormgeven.
 3. Themabijeenkomsten over sociale veiligheid, duurzame inzetbaarheid, kansengelijkheid, cao en toekomst CSE.

Nieuwsgierig naar de sectorgroep Voortgezet Onderwijs?

Als lid van de sectorgroep Voortgezet Onderwijs kun je betaald verlof krijgen voor vakbondsactiviteiten. Je krijgt dus compensatie om ook onder werktijd aan een overleg of andere activiteiten deel te nemen. Meestal vergaderen we één keer per maand op een donderdagmiddag.

Iets voor jou? Neem gerust contact op met onze secretaris Alex Gorissen. Je bent ook altijd welkom om een keertje aan te schuiven bij een (digitale) vergadering.

Vacature Lid Vaststellingscommissie

Per 1 augustus 2024 ontstaat in de vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bijgaande vacatures, die op voordracht van CNV Connectief en AOb CNV ingevuld kunnen worden:

 • Frans vmbo
 • scheikunde vmbo (nask2)
 • wiskunde vmbo
 • filosofie havo/vwo
 • geschiedenis havo/vwo
 • Nederlands havo/vwo
 • wiskunde A en C havo/vwo

Is je interesse gewekt? Bekijk de vacature en stuur je sollicitatie voor 1 maart 2024 naar voortgezetonderwijs@cnv.nl o.v.v. vacature(+vak) CvTE 2024

Maak het verschil en word actief lid!

Maak het verschil en word actief lid!
Samen zorgen we voor een duurzaam en gezond Nederland.

 • Invloed op onze inzet bij nieuwe onderhandelingen
 • Gratis trainingen
 • Betaald verlof voor vakbondsactiviteiten