Cao Voortgezet Onderwijs

Looptijd: -
Nieuwe cao in onderhandeling
Geert Jan Renkema
Onderhandelaar cao Voortgezet Onderwijs

In de cao Voortgezet Onderwijs staan afspraken over loon, werktijden, arbeidsomstandigheden, vakantie, pensioen en veilig en gezond werken. De cao geldt voor alle medewerkers die in het voortgezet onderwijs werken. We maken ons sterk voor onderwerpen die leden van CNV aandragen. In de huidige cao zijn de loonsverhogingen een belangrijk speerpunt. Ook hebben we ons hard gemaakt voor een verhoging van de eindejaarsuitkering en een betere loopbaanontwikkeling.

Belangrijkste punten

  • Looptijd van 1 mei 2023 tot 1 oktober 2024.

  • Lonen worden met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2023 structureel verhoogd met 10 procent.

  • Loonschalen 1 t/m 5 krijgen bij salarisbetaling november eenmalige bruto-uitkering naar rato van €1000,- , voor schalen 6 t/m 9 is de uitkering €600,-, de schalen 10 en hoger krijgen €350,-.

  • Afspraken met meer oog voor life-events als overgang en rouw. Volgens CNV Onderwijs moeten scholen daarin voorzien.

  • Bonden en VO-raad gaan onderzoeken hoe met behoud van onderwijskwaliteit de onderwijstijd anders kan worden ingezet zodat werkdruk wordt verminderd en beroep aantrekkelijker wordt.

  • Startersregeling omdat te veel beginnende leraren binnen paar jaar door hoge werkdruk onderwijs verlaten. Het gaat om een driejarig inwerk- en begeleidingsprogramma, zonder mentorschap als het aan CNV Onderwijs ligt.

  • Bonden en raden gaan gezamenlijk met de overheid in gesprek om een stagefonds van de grond te krijgen. Doel is om, in de strijd tegen het lerarentekort, de instroom in de opleidingen te vergroten.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen specifiek voor het voortgezet onderwijs

Veelgestelde vragen van onderwijs ondersteunend personeel

Contactpersonen

Geert Jan Renkema
Onderhandelaar cao Voortgezet Onderwijs
Gerlinde Michels
Onderhandelaar cao Voortgezet Onderwijs

Wil jij ook meer invloed op jouw arbeidsvoorwaarden?

Sluit je dan vandaag nog bij ons aan. Jouw mening telt!

  • Deel jouw wensen voor een nieuwe cao
  • Geef je mening tijdens nieuwe onderhandelingen
  • Stem mee met ledenpeilingen