Sectorgroep Anders Actieven

Ben je werkloos, (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt of langdurig ziek? Het CNV is er ook voor leden die extra steun nodig hebben. Ontdek wat ledengroep Anders Actieven doet en sluit je aan.

Secretaris Anders Actieven

Christien Wiersma-Stienstra
Secretaris Anders Actieven

Wat doet de sectorgroep Anders Actieven?

We komen op voor de belangen van leden die werkloos, arbeidsongeschikt of langdurig ziek zijn. We volgen de politieke agenda en praten mee over de onderwerpen die voor onze groep belangrijk zijn. Denk aan goede arbeidsomstandigheden, een rechtvaardige inkomensontwikkeling en de verbetering van de positie van uitkeringsgerechtigden.

Anders Actieven hebben recht op uitgebreide rechtsbijstand door CNV. En ze kunnen de hulp inroepen van onze vertrouwenspersonen voor ondersteuning tijdens het eerste en tweede ziektejaar en bij (her)keuringen.

‘Sinds eind 2018 draai ik mee binnen de Anders Actieven. Voor mij is het belangrijk dat er aandacht is voor alle mensen die om welke reden dan ook even of langdurig buiten de werkmaatschappij staan. Ook zij verdienen het gezien en gehoord te worden. Hun belangen moeten worden behartigd.’

Jeannette Lette-Timmer

Lees onze laatste nieuwsbrief

Lees de laatste nieuwsbrief van 2023 van onze groep over onder andere de Anders Actieven jaardag, regio-bijeenkomsten, Eén CNV en nieuwe tijdelijke maatregel tegen achterstanden bij UWV.

Bijeenkomst Anders Actieven in Leeuwarden

Foto's: Wanne Ho

Volgende bijeenkomsten Anders Actieven

Vrijwilligers gezocht

We zoeken leden die zich bij ons willen aansluiten. Je mag eerst een jaar meedraaien als aspirant-lid zodat je de organisatie en de verschillende belangengroepen goed leert kennen. Wil je meedoen? Neem contact met ons op.

Maak het verschil en word actief lid!

Maak het verschil en word actief lid!
Samen zorgen we voor een duurzaam en gezond Nederland.

  • Invloed op onze inzet bij nieuwe onderhandelingen
  • Gratis trainingen
  • Betaald verlof voor vakbondsactiviteiten