Sectorgroep Senioren

Geluk, inkomen en zorg: de sectorgroep Senioren maakt zich hard voor onderwerpen die ouderen bezighouden. Want senioren zijn belangrijk voor CNV. Lees wat we precies doen en sluit je aan.

Secretaris Intersectoraal Groepsbestuur Senioren

Sanny Kolkman-Roskam
Secretaris Intersectoraal Groepsbestuur Senioren CNV Connectief

Wat de sectorgroep Senioren doet

De sectorgroep Senioren is er speciaal voor alle leden die met pensioen zijn of binnenkort met pensioen gaan. We helpen bij het inrichten van een nieuwe levensfase en beschermen de rechten van onze leden. Denk bijvoorbeeld aan de pensioenbelangen. We vinden het belangrijk dat ouderen hun levensstandaard houden, gezond ouder worden en hun zelfredzaamheid vergroten.

Als senioren horen we bij de vakbeweging. We hebben een groot reservoir aan kennis en komen op voor onze leden op verschillende niveaus:

  • Binnen CNV Connectief (Overheid en Publieke Diensten, Zorg & Welzijn en Onderwijs)
  • Binnen de CNV Vakcentrale
  • Buiten de vakbeweging, bijvoorbeeld in pensioenfondsbesturen of deelnemersraden
  • In de eigen woonomgeving

We werken samen met ouderenorganisaties en –bonden en komen op voor ouderen als het gaat om de onderwerpen inkomen, geluk, zorg en leefomgeving.

Onze taken:

  • Organiseren van activiteiten voor en met leden
  • Opkomen voor de belangen van onze leden (inkomen, pensioen, zorg, welzijn en leefomgeving)

We doen dit in overleg met de leden en voeren de taken uit in overleg met het bestuur.

‘Als vrijwilliger en kaderlid van de Senioren CNV fungeer je als een ambassadeur die de positie en belangen van de CNV Senioren in diverse bestuurlijke organen onder de aandacht brengt en mede uitvoert.’

Jacob Ouderkerken

Senioren Activiteiten Groepen

Binnen ons Intersectorale Groepbestuur Senioren zijn er per provincie activiteitengroepen. Zij organiseren activiteiten die te maken hebben met wonen, geluk en zorg in de breedste zin van het woord. De 12 Provinciale Senioren Activiteiten Groepen dragen elk één bestuurslid voor.

Bijeenkomsten 2024

We komen ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar voor een reguliere vergadering. Daarnaast hebben we nog een aantal themavergaderingen. Denk aan bijeenkomsten op regionaal niveau georganiseerd door de Provinciale Senioren Activiteiten Groepen of aan webinars vanuit het Intersectoraal Groepsbestuur.

Vrijwilligers gezocht

We zoeken nieuwe leden die zich op vrijwillige basis willen inzetten voor de belangen van senioren. Ondersteun jij onze visie? Neem contact met ons op en sluit je aan.

‘Volunteers do not necessarily have the time, they have the heart!’

Elizabeth Andrews 1882–1960

Maak het verschil en word actief lid!

Maak het verschil en word actief lid!
Samen zorgen we voor een duurzaam en gezond Nederland.

  • Invloed op onze inzet bij nieuwe onderhandelingen
  • Gratis trainingen
  • Betaald verlof voor vakbondsactiviteiten