Commissie Diversiteit

Vrouwen, mannen, mensen met verschillende huidskleuren en collega’s met een handicap: diversiteit op de werkvloer moet de normaalste zaak van de wereld zijn. Daarom bevordert de Commissie Diversiteit het inclusief denken. Wil jij hier aan bijdragen? Sluit je aan!

Wat de Commissie Diversiteit doet

Diversiteit op de werkvloer zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn, maar dat is het helaas niet. Nog steeds staan veel mensen met een migratieachtergrond aan de kant en weinig vrouwen stromen door naar topfuncties. Daarom zet de Commissie Diversiteit zich in voor het inclusief denken binnen CNV.

Onze aandacht gaat uit naar verschillende doelgroepen. Denk aan mensen met een psychische aandoening, mensen die tot de LHBTIQ+ gemeenschap behoren en mensen met een migratieachtergrond. We houden het maatschappelijke gesprek gaande, ontmaskeren discriminatie en vergroten bewustwording en gendergelijkheid. Dat is voor ons een belangrijke drijfveer.

We hebben contact met alle sectorgroepen en geven ongevraagd advies aan het bestuur. De leden van de commissie zijn binnen hun lidmaatschap verbonden aan hun eigen sector. We vergaderen om de 2 maanden plenair.

‘Verbinding tussen mensen komt tot stand als er begrip is voor de ander. Participatie en integratie lukt alleen als er bereidheid is van twee kanten. Dialoog en gesprek blijven nodig, want integratie is evenals emancipatie nog steeds niet voltooid.’

Abdelmalik Hilali Najim

Onze doelen voor 2022

  • Ontmoeting en uitwisseling, met een passend thema voor iedere doelgroep
  • Vergroten van bewustwording. Recht op werk hoort op elke agenda te staan en we verkleinen de afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Gelijke vertegenwoordiging in besturen; motiveren tot deelname
  • Vanuit de alternatieve jaarkalender aandacht geven aan jaarlijkse dagen, zoals paarse vrijdag, Keti Koti, de week van de dialoog en de week van respect

Vrijwilligers gezocht

Mensen die willen meedenken zijn van harte welkom. In elke aandachtsgroep is ruimte voor een klankbordgroep. Contact met mensen vanuit de sector Zorg & Welzijn en Overheid en Publieke Diensten stellen we zeer op prijs. Neemcontact met ons op.

Maak het verschil en word actief lid!

Maak het verschil en word actief lid!
Samen zorgen we voor een duurzaam en gezond Nederland.

  • Invloed op onze inzet bij nieuwe onderhandelingen
  • Gratis trainingen
  • Betaald verlof voor vakbondsactiviteiten