Diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie zijn termen die steeds vaker voorbijkomen. Maar wat betekenen ze eigenlijk? En waarom zijn ze belangrijk op de werkvloer?

Diversiteit gaat over de erkenning en waardering van de unieke kenmerken, achtergronden en perspectieven die mensen met zich meebrengen. Het omvat onder andere verschillen in geslacht, leeftijd, etniciteit, opleidingsniveau, religie, seksuele oriëntatie en fysieke mogelijkheden. Kortom, diversiteit is de rijkdom van onze samenleving en werkplekken.

Inclusie, daarentegen, gaat een stap verder. Het betekent dat iedereen, ongeacht achtergrond of kenmerken, zich volledig geaccepteerd, gewaardeerd en betrokken voelt. Een inclusieve werkomgeving zorgt ervoor dat iedereen gelijke kansen krijgt, gelijkwaardig behandeld wordt en zichzelf kan zijn, zonder angst voor discriminatie of uitsluiting.

Bij diversiteitsbeleid gaat men niet uit van één bepaalde groep, maar van de mogelijkheden van de organisatie. Een inclusieve werkomgeving brengt ook voordelen met zich mee voor zowel de organisatie (aantrekkelijke werkgever) als voor werkenden. Gaat het bij diversiteit over de verschillen tussen mensen, bij inclusiviteit gaat het over het insluiten van deze verschillen en begrippen als onderlinge verbondenheid, oog hebben voor elkaar en saamhorigheid.

CNV-onderzoek: Hoe staat het met diversiteit en inclusie op de werkvloer?

Omdat CNV vanaf verschillende werkvloeren geluiden hoort over onveiligheid en intimidatie, is er in 2023 een ledenpeiling uitgedaan. Doel is beter inzicht te krijgen in ervaringen van leden met diversiteit en inclusie op de werkvloer. En te bekijken hoe dat zodanig verbeterd kan worden, dat iedereen gelijke kansen en behandeling ervaart en dus zichzelf kan zijn.

Veelgestelde vragen

Commissie Diversiteit van CNV

Diversiteit op de werkvloer zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn, maar dat is het helaas niet. Zo staan nog steeds veel mensen met een migratieachtergrond aan de kant en weinig vrouwen stromen door naar topfuncties. Daarom zet de Commissie Diversiteit van CNV zich in voor het inclusief denken binnen CNV.

Onze aandacht gaat uit naar verschillende doelgroepen. Denk aan mensen met een psychische aandoening, mensen die tot de LHBTIQ+ gemeenschap behoren en mensen met een migratieachtergrond. We houden het maatschappelijke gesprek gaande, ontmaskeren discriminatie en vergroten bewustwording en gendergelijkheid. Dat is voor ons een belangrijke drijfveer.

We hebben contact met alle sectorgroepen binnen CNV en geven ongevraagd advies aan het bestuur. De leden van de commissie zijn binnen hun lidmaatschap verbonden aan hun eigen sector. We vergaderen om de 2 maanden plenair.

Laat je stem horen en sluit je aan!

Tijdelijk het eerste halfjaar nu maar €4 per maand. Samen staan we sterker.

  • Betere arbeidsvoorwaarden
  • Hulp bij professionele ontwikkeling
  • Ondersteuning van onze juristen als het tegenzit