Diversiteit en inclusie op de werkvloer?

‘De zwartenpietenmoppen die ik elk jaar moest aanhoren ….’ verzucht een respondent van de recente peiling onder CNV-leden over sociale en fysieke veiligheid. Ruim de helft van de respondenten vindt zijn team (heel) divers. Zo’n 46% vindt dat (helemaal) niet.

Vooral op culturele achtergrond zou er meer diversiteit mogen zijn, vindt ruim een kwart. De reacties variëren van ‘Ik wil meer mannelijke collega’s’ tot ‘Het gaat om kennis en talent, niet om diversiteit.’

Omdat CNV vanaf verschillende werkvloeren geluiden hoort over onveiligheid en intimidatie, is er in de zomer een ledenpeiling uitgedaan. Doel is beter inzicht te krijgen in ervaringen van leden met diversiteit en inclusie op de werkvloer. En te bekijken hoe dat zodanig verbeterd kan worden, dat iedereen gelijke kansen behandeling ervaart en dus zichzelf kan zijn.

Is mijn team divers?

Bijna 7.000 leden vulden de enquête in. Van hen werkt 40% in het onderwijs, 27% bij overheid en publieke diensten en 33% in zorg en welzijn. Op de vraag of de respondent zich identificeert als lhbtiq+ zegt 4% ja, 2% wil het niet zeggen en 5% weet het niet.

Bijna 17% geeft aan een fysieke beperking, ouderdomsklachten of een ziekte te hebben, die invloed heeft op het functioneren. En 79% heeft geen migratieachtergrond en/of kleur.

De mening over de vraag of een team divers is of niet, is behoorlijk verdeeld: 54% (ja) tegen 46% (nee). De meeste diversiteit is er op leeftijd en ervaring. Ruim een kwart geeft aan meer diversiteit te willen op culturele achtergrond.

Gelijke kansen en behandeling op de werkvloer

Op de vraag of mensen zich thuis voelen op hun werk, antwoordt 3% ‘helemaal niet’ en 7% ‘een beetje’. Bijna één op de tien geeft aan niet zichzelf te kunnen zijn op het werk.

17% is het oneens met de stelling ‘Ik voel geen verschil in behandeling tussen mij en mijn directe collega’. En bijna één op de vijf heeft niet het idee dat er gelijke kansen worden geboden aan iedereen. Respondenten met een migratieachtergrond of een fysieke beperking zijn over het algemeen iets minder positief bij deze vragen.

‘Er is sprake van veel discriminatie van donkere personeelsleden door dementerende patiënten. Dat raakt en haakt’, schrijft iemand. Een ander: ‘Ik was de enige Nederlander van kleur op de afdeling. Men liet mij vaak merken dat ik er niet bij hoorde. De zwartepietenmoppen die ik elk jaar moest aanhoren …’

Intimidatie en veiligheid door leidinggevenden

Op de vraag ‘Voel je je wel eens onveilig tijdens je werk door iemand met wie je direct samenwerkt?’ antwoordt 14% ‘ja, door mijn leidinggevende’ en 11% ‘ja, door de personen aan wie mijn organisatie een dienst levert.’ 38% heeft nog nooit intimidatie op het werk ervaren, 62% dus wel.

Daarbij staan leidinggevenden bovenaan. Maar ook bijvoorbeeld afnemers van de diensten of de omgeving daarvan, zoals leerlingen, ouders, patiënten, verzorgers en cliënten.

‘Ik schrik er soms van hoe schaamteloos sommige collega's in de lerarenkamer over studenten en collega's praten. Racisme, seksisme, homofobie, transfobie, het komt allemaal voorbij. Dit zijn mensen die voor een veilig leerklimaat voor alle studenten moeten zorgen.’

CNV helpt als je je onveilig voelt op het werk

CNV zet zich in om inclusief werkgeverschap te bevorderen. Dit betekent dat iedereen zich op het werk veilig en gewaardeerd voelt. Wat voor leeftijd, gender, culturele achtergrond, geloof of beperking je ook hebt. Het CNV maakt hierover afspraken in de cao en werkt intensief samen met werkgevers om inclusiviteit op de werkvloer te bevorderen.

Loop je zelf ergens tegen aan of heb je behoefte aan een luisterend oor of advies? Je kunt contact opnemen met CNV Info (030 7511001) of via hen terecht bij vrijwillige vertrouwenspersonen of vakbondsconsulenten.