Werkdruk in het onderwijs

Werken in het onderwijs is vaak fantastisch. Elke dag is een uitdaging om met leerlingen en studenten te werken aan hun eigen ontwikkelingen. Op persoonlijk, sociaal en cognitief vlak. Naast oog voor leerlingen zit er helaas ook veel tijd in bijvoorbeeld procesverslagen schrijven, groepsplannen maken en overzichten evalueren. En dat is slechts een greep uit alle taken. We zien van basisschool tot universiteit een hoge werkdruk bij leraren en docenten. En toenemende personeelstekorten.

Redenen van een te hoge werkdruk

Als CNV Onderwijs hebben we onderzoek gedaan naar de belangrijkste oorzaken van werkdruk in het onderwijs. En specifiek op basisscholen. Te grote klassen en te weinig handen is een van de grootste oorzaken van een te hoge werkdruk. Net als de administratieve taken en het contact met ouders, schoolbestuur, inspectie en verschillende samenwerkingsverbanden.

Coronamaatregelen en werkdruk in het onderwijs

Uit onderzoek van het NRO blijkt dat werkdruk en het welzijn van leraren een belangrijk thema is. Veel medewerkers uit het basisonderwijs gaven aan dat de coronamaatregelen leiden tot een hogere werkdruk. We merken ook dat docenten in het mbo, hbo en wo meer werkdruk ervaren door het digitaal lesgeven.

De gevolgen van een te hoge werkdruk? Het zorgt voor uitval door ziekte, een burn-out of vertrek uit het onderwijs.

Het werkdrukakkoord

Wat we als CNV Onderwijs precies doen? Samen met andere vakbonden, de sectororganisatie voor het primair onderwijs en het kabinet bereikten we in 2018 een akkoord over het verminderen van de werkdruk in het primair onderwijs. Dit staat bekend als het werkdrukakkoord. Dit akkoord betekent dat scholen vanaf het schooljaar 2018-2019 €237 miljoen extra kregen om werkdruk aan te pakken.

Er wordt gerekend met een vast bedrag per leerling. Hierbij wordt gekeken naar het aantal leerlingen op 1 oktober voorafgaand aan het schooljaar. Voor 2022/2023 wordt dus gekeken naar het leerlingenaantal per 1 oktober 2021. Vanaf 1 januari 2023 zullen schoolbesturen en samenwerkingsverbanden op grond van de nieuwe bekostigingssystematiek volledig op kalenderjaarbasis worden bekostigd. De bedragen in bijgevoegde tool voor werkdruk gelden daarom voor de periode augustus 2022 tot en met december 2022.

Voor de periode augustus 2022 tot en met december 2022 krijgen scholen de volgende bedragen om de werkdruk te verminderen:

  • €108,65 per leerling in het basisonderwijs
  • €162,98 per leerling in het speciaal basisonderwijs
  • €217,30 per leerling in het (voortgezet) speciaal onderwijs

Rekentool werkdrukgelden

Als team kun je besluiten waar je het geld aan wilt besteden. Bijvoorbeeld aan een onderwijsassistent in de klas of een parttime vakleerkracht. De werkdruktool laat zien welk bedrag jouw school krijgt.

  • snel bedrag inzichtelijk
  • handig om als team te gebruiken
  • spelen met de verdeling

Onderwijs en de coronacrisis

Het kabinet trok in februari 2021 8,5 miljard euro uit om de achterstanden in het onderwijs door het coronavirus tegen te gaan. Voor de 650 middelbare scholen gaat het om gemiddeld ruim 1,3 miljoen euro per school. De ongeveer 6600 basisscholen ontvangen gemiddeld 180.000 euro per school.

Waarom we ons als CNV Onderwijs hardmaken voor minder werkdruk in het onderwijs

De personeelstekorten zijn groot. De druk op het onderwijspersoneel neemt daardoor toe. CNV Onderwijs zet zich in voor structureel meer geld voor extra handen in de klas, kleinere klassen en minder werkdruk. We moeten er met zijn allen voor zorgen dat werken in het onderwijs aantrekkelijk blijft. Daarom blijven we met betrokken partijen in gesprek. Lees meer over wat we precies doen.

Zet werkdruk op de agenda

Wist je dat een medezeggenschapsraad het onderwerp op de agenda kan zetten binnen jouw school of organisatie? CNV Academie kan je medezeggenschapsraad adviseren op het gebied van werkdruk. Bekijk ons aanbod.

Waar wil je meer over weten?

Laat je stem horen en word ook lid!

Samen staan we sterker.

  • Betere arbeidsvoorwaarden
  • Hulp bij professionele ontwikkeling
  • Ondersteuning van onze juristen als het tegenzit