Werkdruk in het onderwijs

We zien van basisschool tot universiteit een hoge werkdruk bij leraren en docenten. Toenemende regeldruk in combinatie met te weinig mensen voor de klas zorgt voor een nóg hogere werkdruk en gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. Als vakbond maken wij ons hard voor eigenaarschap in plaats van controle. Medewerkers in het onderwijs die zélf aan het roer staan. Zij weten tenslotte wat het beste is voor elke leerling. Ontdek waar wij ons als CNV Onderwijs op het thema werkdruk voor inzetten.

Webinar Werkgeluk in het Onderwijs

Van werkdruk naar werkgeluk. In de zoektocht naar werkgeluk bood het webinar Werkgeluk in het Onderwijs van 5 oktober mooie inzichten. Paulien Knol, ook wel bekend als ‘de gelukkige docent’, deelde persoonlijke ervaringen met de praktische tips om gelukkiger te worden in het onderwijs. Bekijk hier het webinar nog eens rustig terug en sta samen met je collega’s stil bij werkgeluk, persoonlijk leiderschap en hoe je dat op een fijne manier doet.

CNV webinar Werkgeluk in het Onderwijs - Paulien Knol
De gelukkige docent

Zet met de MR werkdruk op de agenda

Heb je het gevoel dat het thema erg leeft in de organisatie, maar er (nog) te weinig aandacht en preventie is? Met de handreiking ‘Werkdruk en de MR’ krijg je een checklist in handen die helpt om het belang van dit onderwerp voor de medezeggenschapsraad in beeld te brengen. En CNV Academie kan je medezeggenschapsraad adviseren hoe het onderwerp werkdruk binnen jouw school of organisatie op de agenda te zetten. Bekijk ons aanbod.

Handreiking Werkdruk en de MR

Waarom we ons als CNV Onderwijs hardmaken voor minder werkdruk in het onderwijs

De personeelstekorten zijn groot. De druk op het onderwijspersoneel neemt daardoor toe. CNV Onderwijs zet zich in voor structureel meer geld voor extra handen in de klas, kleinere klassen en minder werkdruk. We moeten er met zijn allen voor zorgen dat werken in het onderwijs aantrekkelijk blijft. Daarom blijven we met betrokken partijen in gesprek.

Werkdruk in de onderwijs cao’s

We maken ons sterk voor onderwerpen die leden van CNV aandragen. Hierbij is het thema werkdruk een belangrijk onderwerp in de verschillende onderwijs cao’s. De afgelopen jaren hebben we ons ingezet het onderwijs aantrekkelijker te maken met werkdrukverlichting hoog op de agenda. Ook hebben we ons hard gemaakt voor loonsverhogingen, werktijden, vakantiedagen, salarisschalen en een betere loopbaanontwikkeling.

Podcast over werkgeluk

In een speciale serie over werkgeluk gaat Evelien de Bruijn elke aflevering in gesprek met nieuwe tafelgasten over een thema dat van grote invloed is op jouw werkgeluk. Volg de podcast Werkgeluk op de op deze pagina of beluister de afleveringen op jouw favoriete podcastkanaal.

Podcast over werkgeluk

Werkdrukgelden om de werkdruk in het voortgezet onderwijs te verminderen

In het voorgezet onderwijs is voor het verlichten van de werkdruk 300 miljoen beschikbaar gesteld. De helft van dit bedrag wordt binnen de school collectief besteed en de andere helft individueel. Het individueel keuzebudget wordt verhoogd naar 90 uur. Leraren mogen jaarlijks het keuzebudget naar eigen inzicht inzetten voor aanpassing van de werkzaamheden, door vermindering van de lestaak dan wel vermindering van de overige taken. Bij collectieve besteding gaat het bijvoorbeeld om extra ondersteuning in de klas op gebied van leerlingenbegeleiding of om de lasten van bepaalde taken te verminderen (zoals mentoraat of surveillance). Scholen kunnen samen met de werknemers bepalen wat goede maatregelen zijn om de werkdruk te verminderen.

Corona en werkdruk

De onderwijssector heeft tijdens de coronapandemie ervaren hoeveel zwaarder het werk wordt wanneer er telkens nieuwe maatregelen komen en je continu moet improviseren. Leraren, ondersteuners en leidinggevenden voelden zich crisismanagers. In de sectorplannen, PO/VO en MBO/HO, is gekeken naar manieren om meer stabiliteit in te bouwen. CNV is kritisch op de sectorplannen van OCW. Er is meer aandacht voor het gedrag van onderwijspersoneel en leerlingen dan voor het creëren van een veilige werkomgeving. Wanneer gedrag moet compenseren voor geboden veiligheid gaat de werkdruk omhoog. Wij blijven hierover in gesprek met het ministerie en de sectorraden.

Veelgestelde vragen

Waar wil je meer over weten?

Samen op weg naar minder werkdruk

Een petitie voor kleinere klassen. Een concrete aanbeveling voor de aanpak van het lerarentekort. Wil je met ons meedenken? Word dan lid van CNV en laat je stem horen. Zo gaan we samen op weg naar minder werkdruk in het onderwijs.