‘Passend onderwijs moet én kan beter’

Belangrijke punten voor onze leden in het onderwijs

Op 29 mei debatteert de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over passend onderwijs en de weg naar inclusief onderwijs. Hiervoor stuurde CNV de Kamercommissie een brief om opnieuw de belangrijke punten namens leden in het onderwijs onder de aandacht te brengen. Lees verder om te zien wat we in onze brief aan de commissie schrijven.

Randvoorwaarden niet op orde

‘CNV Onderwijs vindt dat iedereen erbij hoort en gewaardeerd moet worden zoals hij of zij is. Voor het onderwijs betekent dit dat CNV Onderwijs inclusie nastreeft: zoveel mogelijk kinderen samen, vlak bij huis, naar school.’ Deze quote komt uit de inleiding van het door CNV opgestelde 10-puntenplan “Passend onderwijs moet en kan beter”. Het belang van passend onderwijs wordt algemeen erkend, maar het kan alleen worden gerealiseerd als de randvoorwaarden op orde zijn. En dat is niet zo. Dat hebben we vanuit CNV herhaaldelijk aangegeven.

Groot personeelstekort

Problemen als het lerarentekort, het gebrek aan onderwijsassistenten, te grote klassen en schoolgebouwen die niet voldoen aan de vereiste standaarden vormen grote belemmeringen voor het succes van inclusief onderwijs. De onderwijsprofessionals die een cruciale rol spelen in het realiseren van passend en inclusief onderwijs ervaren niet de nodige ondersteuning en faciliteiten om dit waar te maken.

10-puntenplan passend onderwijs

In het 10-puntenplan beschrijven CNV-leden de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om passend en inclusief onderwijs haalbaar en succesvol te maken. Ze benadrukken de rol van de leraar als regisseur en pleiten voor meer inspraak van leraren. Bovendien wordt er gepleit voor een vertrouwensvolle benadering richting onderwijsprofessionals en een vermindering van onnodige administratieve lasten, die alleen maar bijdragen aan de werkdruk. Het belang van het speciaal onderwijs wordt erkend, met het behoud van ruimte voor leerlingen die hier beter tot hun recht komen. Ook wordt aandacht gevraagd voor het bevorderen van de deskundigheid van leraren en het implementeren van duidelijke regels en procedures. Tevens vragen onze CNV-leden in het onderwijs aandacht voor het belang van uniforme samenwerkingsverbanden en toegankelijke schoolgebouwen met geschikte ruimtes voor inclusief onderwijs.

Extra handen voor de klas

Ook van groot belang: extra handen voor de klas. CNV betreurt om die reden de recente signalen dat klassenassistenten worden ontslagen vanwege het aflopen van de NPO-middelen terwijl zij essentieel zijn voor het realiseren van inclusief onderwijs en bijvoorbeeld het begeleiden van leerlingen in kleinere groepjes. Dit is een tegenstrijdige ontwikkeling. Daarom roepen wij op tot structurele financiering voor extra ondersteuning in de klas.

Conclusie

In de conclusie van onze brief aan de Kamercommissie verzoeken wij de Kamer vriendelijk ons 10-puntenpIan door te nemen. We benadrukten hoe essentieel het is om voortdurend in gesprek te blijven met onderwijsprofessionals en naar hun inzichten te luisteren. Omdat leraren dagelijks een onschatbare bijdrage leveren aan het onderwijs voor jongeren in Nederland. Hun ervaringen en expertise zijn onmisbaar bij het ontwikkelen van een onderwijsbeleid dat daadwerkelijk effectief is in de praktijk.