Nieuws

12 mei 2021

CNV-onderzoek: coronacrisis jaagt honderdduizenden werkenden een burn-out in

36% van de werkenden kampt met steeds meer werkstress, naarmate de crisis langer duurt. 42% doet het werk met minder ...

10 mei 2021

Nieuwe pensioenwet een jaar vertraagd

Het CNV betreurt het uitstel van de nieuwe pensioenwet. Maar ziet ook in dat zorgvuldigheid gewenst is en invoering p...

webinar

10 mei 2021

Betrokkenheid MR en team voorwaarde bij keuzes menukaart interventies

Schoolteam en medezeggenschapsraad moeten nauw betrokken worden bij de keuze voor interventies van de NPO-menukaart d...

6 mei 2021

CNV laat van zich horen op Europees niveau

Op 7 mei 2021 vindt in Porto de PortoSocialSummit plaats. Deze bijeenkomst bestaat uit een conferentie op hoog niveau...

3 mei 2021

Sociale partners werken aan ABP-pensioenregeling 2026

In de Pensioenkamer (de cao-tafel voor het ABP-pensioen) werken de sociale partners (bonden en werkgevers) aan een ni...

3 mei 2021

Stappenplan schoolscan Nationaal Programma Onderwijs

Op 8 april heeft het ministerie van Onderwijs een stappenplan gepubliceerd voor de schoolscan die scholen moeten make...

30 april 2021

Coronacrisis brengt duizenden langdurig zieken in de knel

Duizenden langdurig zieke werknemers komen financieel in de knel door de coronacrisis. Het CNV luidt de noodklok. Loo...

29 april 2021

Per 1 augustus gaat wetswijziging ouderbijdrage in

Per 1 augustus verandert de wetgeving voor de vrijwillige ouderbijdrage in het primair -en voortgezet onderwijs. Het ...

29 april 2021

Publicatie SER helpt or's bij werving jonge collega’s

Heeft jullie or moeite met jonge collega’s aantrekken, terwijl hier wel behoefte aan is? Vanwege de andere kijk van j...

21 april 2021

Heropenen voortgezet onderwijs en mbo zonder 1,5 meter brengt continuïteit in gevaar

De lobby van drie ministers uit de sociaaleconomische hoek van het kabinet om na de meivakantie het voortgezet onderw...

20 april 2021

Zorgen over mentale gevolgen coronacrisis voor jongeren

‘Pubers willen het liefst veel van huis zijn, bij hun ouders vandaan. Maar nu zitten ze al maanden opgehokt mét hun o...

15 april 2021

Advies onderwijsraad biedt kansen voor onderwijsarbeidsmarkt

‘Een latere selectie bij de overgang naar het voortgezet onderwijs biedt kansen voor de onderwijsarbeidsmarkt. Als er...