Waar blijft die langere termijn visie voor onderwijs?

CNV reageert in lijn met advies Onderwijsraad

De opties in de door Minister Paul gestuurde brief aan de Kamer over verandering van het onderwijs leiden niet tot oplossingen voor de ontwikkeling van een langere termijn visie voor het onderwijs. De Onderwijsraad geeft advies voor een beter besturingsproces tussen overheid, schoolbesturen en schoolleiders. CNV sluit zich hierbij aan en schrijft dit in een brief aan de Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Consistent beleid en wettelijke kaders nodig

De Onderwijsraad legt de vinger op de zere plek en verwijst in haar advies naar de oorzaak: het slechte besturingsproces tussen overheid, schoolbesturen en schoolleiders. Er moet consistent beleid worden gevoerd en wettelijke kaders worden geformuleerd, zodat overheid, schoolbesturen en schoolleiders hun eigen rol kunnen pakken. Daarnaast geeft de Onderwijsraad aan dat de energie direct gestoken moet worden in het oplossen van de ervaren inconsistentie in beleid en financiering van het funderend onderwijs.

CNV blij met advies Onderwijsraad

CNV is het eens met het advies van de Onderwijsraad, omdat dit inhoudt dat er geen stelselvernieuwing nodig is om aansturing, zeggenschap en bekostiging te verbeteren. CNV-bestuurder Abhilash Sewgobind: ‘We pleiten al jarenlang voor consistent beleid en overheidsfinanciering voor het onderwijs. Daarnaast zien we dat de Onderwijsraad adviseert om eisen te stellen aan de bekwaamheid van schoolbestuurders, omdat het een complex beroep is. Ook dit is geen overbodige luxe, want het gaat om het dienen van een taak met publiek belang.’

Hoe nu verder?

CNV brengt nogmaals bij de vaste Kamercommissie en de minister onder de aandacht wat er moet gebeuren om het onderwijs in de basis op orde te krijgen. Naar aanleiding van het debat dat op 23 mei 2024 is geweest, zullen wij als CNV bekijken of er eventuele vervolgstappen komen vanuit de minister die in lijn liggen met het advies van de Onderwijsraad.

Laat je stem horen en sluit je aan!

Samen staan we sterker. Tijdelijk betaal je in totaal € 24,- voor de eerste zes maanden.

  • Betere arbeidsvoorwaarden
  • Hulp bij professionele ontwikkeling
  • Juridische ondersteuning als het tegenzit