Het dichten van de loonkloof

Dit betekent het voor jou

Na jaren van actievoeren is de loonkloof tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs dan eindelijk gedicht. Werk je in het onderwijs? Dan wil je waarschijnlijk weten wat dit historisch moment voor jou betekent. Je leest het hier.

Salarisgroei

Voor het onderwijspersoneel in het primair onderwijs betekent de overgang naar de VO-loonschalen niet alleen een salarisverhoging. Er is ook gekeken naar een hoger schaalmaximum en een snellere doorgroei daarnaartoe. Hoeveel onderwijspersoneel in het primair onderwijs erop vooruit gaat, is afhankelijk van de functie en de persoonlijke situatie van inschaling. Iedereen in het PO wordt één op één overgezet naar een VO-schaal, met een minimale directe verhoging van 2 procent. Is het verschil in salaris groter? Dan kan deze overzetting veel forser uitpakken.

Webinar over de Loonkloof

Wist je dat wij vorige week een webinar organiseerden over het onderwijsakkoord en wat dit voor jou betekent?

Je kijkt het webinar hier terug.

Andere wijzigingen

 • Salarisschalen leerkrachten: Voor leerkrachten in het voortgezet onderwijs kent de schaal 12 treden. In het primair onderwijs bestaat een schaal op dit moment uit 15 treden. Door de overgang op de VO-salarisschalen zullen de schaalmaxima voor PO en VSO eerder in zicht komen.
 • Eindejaarsuitkering: Het dichten van de loonkloof betekent ook dat het onderwijspersoneel in het PO voortaan niet 6,3 procent eindejaarsuitkering krijgt, maar net als het VO 8,3 procent.
 • Bindingstoelagen (extra bedrag na het bereiken van het einde van de schaal): komen weer terug in een aantal functies.
 • Dag van de leraar: De jaarlijkse uitkering van €200,- op de Dag van de leraar komt met het onderwijsakkoord te vervallen.

Extra afspraken voor OOP’ers

 • Bindingstoelage voor OOP’ers (PO) in de hoogste trede van schaal 9: €263,94.
 • Jaarlijkse extra bruto uitkering van €275,- bovenop de eindejaarsuitkering voor OOP’ers in PO en VO

Extra afspraken voor schoolleiders

Nog altijd is er een nijpend tekort aan directeuren in het primair onderwijs. Daarom is er gekeken naar extra afspraken om de functie aantrekkelijker te maken.

 • Bindingstoelage van €1591,09 bruto voor directeuren in schaal 11 en 12 die de hoogste trede van hun schaal hebben bereikt
 • Arbeidsmarkttoelage directie van €133,33 bruto per maand voor adjunct-directeuren in schaal A10 en A11
 • Arbeidsmarkttoelage directie van €66,67 bruto per maand voor adjunct-directeuren in schaal A12.
 • Arbeidsmarkttoelage directie van €200,- bruto per maand voor directeuren in schaal D11 en D12.
 • Arbeidsmarkttoelage directie van €100,- bruto per maand voor directeuren in schaal D13.

* Arbeidsmarkttoelage is een bedrag dat voor de komende vijf jaar is afgesproken. Het is structureel onderdeel van het salaris en in het leven geroepen om de positie van schoolleiders te verbeteren. Na vijf jaar wordt deze afspraak herzien.

Hoe nu verder?

Het onderhandelaarsakkoord over het dichten van de loonkloof zal door de sociale partners nog aan onze leden ter goedkeuring worden voorgelegd. Zodra alle partijen akkoord zijn kan het akkoord definitief worden getekend en worden de nieuwe inschalingen met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar uitbetaald.

Het onderwijsakkoord heeft geen betrekking op de loonruimte die voor 2022 aan de cao-tafels van PO en VO verdeeld gaat worden. De komende tijd zullen dus zowel voor het PO als voor het VO onderhandelingen plaatsvinden waarin gesproken wordt over verzachten van inflatie-effecten, reiskostenvergoeding en andere cao-onderwerpen. De jaarlijkse loonsverhoging komt nog dus voor beide sectoren op een zo kort mogelijke termijn. Daarbij zal bijzondere aandacht uitgaan naar het voorkomen van een nieuwe loonkloof.

Vragen over jouw persoonlijke situatie?

Heb je nog vragen over wat het onderwijsakkoord voor jou persoonlijk betekent? Meld je dan aan voor een persoonlijke 10-minutengesprek op 11 of 12 mei. Onze cao-onderhandelaar kan dan nader toelichten wat deze verandering financieel voor jou gaat betekenen.

Schrijf je in voor een 10-minutengesprek op 17 mei

Schrijf je in voor een 10-minutengesprek op 18 mei