Online voorlichting Werkdrukplan Voortgezet Onderwijs

Offerte aanvragen
Neem contact op

In de nieuwe cao voortgezet onderwijs is geld vrijgemaakt voor de aanpak van werkdruk. Er moet daarvoor op scholen een collectief plan gemaakt worden. Besluiten over de oplossingen voor werkdruk worden neergelegd bij het gehele personeel. De rol van de personeelsgeleding van de MR (PMR) verandert daardoor. Er wordt meer besluitvorming op de werkvloer neergelegd. Terwijl de PMR een meer controlerende rol krijgt. CNV Academie begeleidt je door middel van deze voorlichting graag in dit proces.

Contactinformatie

Bel 030 75 11 747
aanvraagacademie@cnv.nl

Voor wie is deze voorlichting?

Deze voorlichting is bestemd voor leden van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (PMR) in het voortgezet onderwijs.

Wat gaan we doen?

Besluitvorming over het werkdrukplan op een onderwijsinstelling ligt bij organisatorische eenheden. Dat is nieuw en sluit niet altijd aan bij de structuur die veel scholen hebben. Als PMR ligt er een taak om deze eenheden vast te stellen. De rol van de raad verschuift van beslissen naar begeleiden. De zeggenschap zelf wordt afgestaan aan het team. In deze voorlichting helpt CNV Academie de PMR hierbij. Omdat wij zelf aan de onderhandelingstafel afspraken maken voor het voortgezet onderwijs en deze regelingen ook al uit andere onderwijssectoren kennen, kunnen wij als geen ander jullie helpen dit proces tot een goed eind te brengen. De duur van de online voorlichting is 1 uur en na afloop ontvangen jullie een handig stappenplan om aan de slag te gaan met het werkdrukplan.

Wat kun je na deze voorlichting?

  • als PMR je rol pakken bij het opstellen van het werkdrukplan;
  • binnen de kaders ruimte laten bij de teams voor het nemen van beslissingen;
  • als PMR een controlerende functie aannemen om te voorkomen dat besluiten van het ene team nadelig uitvallen voor het andere;
  • uitleggen binnen de organisatie hoe het werkdrukplan tot stand komt en wat ieders rol daarbij is.

Maak kennis met onze trainers

CNV Academie verzorgt trainingen en coachingsprogramma's die jou op allerlei manieren ondersteunen bij het uitvoeren van je werkzaamheden als lid van een MR of OR. Ook verzorgen wij trainingen voor actieve CNV-leden. Ontdek wat onze trainers voor jou kunnen betekenen.

Lees meer

Hoe lang duurt de voorlichting?

De voorlichting duurt 1 uur en vindt online plaats. Je kunt deze online voorlichting aanvragen voor jouw hele PMR op een door jullie gewenst moment.

Tarief:

De online voorlichting van 1 uur voor jouw PMR kost € 395,-. Hebben jullie een MR Partnerschap, neem dan contact op voor het speciale partnertarief.

Waarom CNV Academie?

CNV Academie begeleidt medezeggenschapsorganen (MR, GMR en OR) en werkgevers bij het vormgeven en uitvoeren van medezeggenschap. Daarnaast trainen we teams en individuele werknemers op het gebied van zeggenschap en loopbaan.
De Academie biedt praktische, direct toepasbare en resultaatgerichte workshops, trainingen en advies. Onze trainers zijn ervaren specialisten met focus op jouw situatie. Een training is bij ons dan ook maatwerk.
Als onderdeel van CNV beschikken wij over actuele cao-kennis en weten wij wat er op de werkvloer speelt. Na afloop van onze trainingen kun je direct met de opgedane kennis aan de slag.

Meer weten?

Meer weten over onze trainingen, advies en begeleiding? Stuur een mail naar onze trainingscoördinator Jacqueline van Grevengoed: aanvraagacademie@cnv.nl. Of bel 030 751 1747.

Interesse in deze training?

Vraag dan vrijblijvend een offerte bij ons aan. Liever eerst telefonisch contact? Bel 030 75 11 747.

  • Gespecialiseerd in medezeggenschap
  • Deskundige ondersteuning voor jouw (G)MR
  • Trainingen op maat