Trainers CNV Academie

Onze trainingen worden verzorgd door onze trainers/adviseurs. Tevens zijn zij de contactpersonen voor de Partnerschappen.

Annemieke Schoemaker

Annemieke is trainer, coach en schrijfster. Haar specialisme ligt bij het omgaan met werkdruk en je persoonlijke ontwikkeling en bij medezeggenschap. Plezier in 't werk, daar gaat het om: het is Annemiekes missie om de werkdruk terug te dringen uit de publieke sector. De trainingen die ze geeft helpen je om werkdruk tijdig op te merken en geven je de middelen in handen om werkdruk aan te pakken. Annemieke is oplossingsgericht en motiveert jou om ook zo te zijn: met frisse energie gaan we aan de slag!

Annemieke schreef twee boeken, Van werkdruk naar werkplezier en Druk, druk, druk: Slimmer organiseren in het onderwijs. Vanuit CNV is ze verder betrokken bij de Stichting LeerKRACHT.

Astrid Kloppers

Astrid is trainer adviseur en coach met ervaring in de sectoren zorg en onderwijs. Ze heeft een grote affiniteit voor de menselijke verhoudingen in medezeggenschap. Met Astrid haal je een enthousiaste, creatieve en professionele trainer/adviseur in huis. Zij verstaat de kunst om zowel op inhoud als op het proces scherp te analyseren en weet dat dan zo te brengen dat deelnemers direct praktische stappen vooruit kunnen zetten.

Zij schuwt daarbij niet om een training eens over een heel andere boeg te gooien en deelnemers te laten nadenken over hoe het ook anders kan. Ze geeft deelnemers input om zich te ontwikkelen, vertrouwen te geven in wat ze kunnen en vooral plezier te laten beleven in wat ze doen.

Henk Nieborg

Henk Nieborg is trainer en adviseur. Hij heeft veel ervaring in het onderwijs en weet veel van medezeggenschap, fusies en de cao. Henk is er altijd op gericht een bijdrage te leveren aan betekenisvolle medezeggenschap. Hij is tevens master in NLP en ook dat gebruikt hij om (G)MR'en te ondersteunen naar 'volwassen' medezeggenschap.
Henk is een gedreven trainer die in zijn vrije tijd graag met de caravan naar Scandinavië reist en geniet van muziek.

Joop Witteveen

Joop Witteveen is trainer/adviseur medezeggenschap bij de Academie. Hij kan uit zijn jarenlange ervaring als onderhandelaar (o.a. cao-PO) putten om medezeggenschapsraden en ondernemingsraden bij te staan in hun gesprekken met de werkgever. Hij is bovendien een vraagbaak als het gaat om kennis van WMS en WOR. Joop kent de medezeggenschap ook van binnenuit: hij was acht jaar lid (en voorzitter) van de OR van CNV Connectief.

Richard Eising

Sinds begin 2020 is Richard trainer adviseur bij CNV Academie.  Met zijn vrouw en 3 kinderen woont hij in het mooie dorp Nieuw Schoonebeek vlakbij de Duitse grens waar hij zich actief inzet in allerlei verenigingen.

Richard hecht veel waarde aan medezeggenschap. Omdat hij niet graag aan de zijlijn staat maar daadwerkelijk invloed wil uitoefenen vindt hij het belangrijk om dit ook mee te geven aan de medezeggenschapsraden. Hij vindt het belangrijk dat personeel, ouders en leerlingen een serieuze plek innemen in de organisatie en dat er maximaal gebruik gemaakt wordt van hun kennis en kunde.

Matthijs Stemmer

Matthijs Stemmer is trainer en adviseur bij CNV Academie. Hij heeft jarenlang als logopedist, leerkracht en schoolleider gewerkt in het Primair Onderwijs en Speciaal Onderwijs. Daarnaast heeft hij diverse rollen gehad in de (G)MR. Als schoolleider heeft hij de meerwaarde ervaren van een slagvaardige en constructieve medezeggenschap. Hij gunt daarom iedere organisatie een goede samenwerking tussen bevoegd gezag en de medezeggenschap. In de trainingen gebruikt Matthijs veel voorbeelden vanuit de praktijk, zodat de opgedane kennis direct toepasbaar is.

Matthijs is getrouwd en heeft 2 dochters. In zijn vrije tijd brengt hij veel tijd door met mensen die wat extra aandacht kunnen gebruiken, rijdt hij paard en houdt hij zich bezig met domotica (het toepassen van elektronica in huis) om het leven in huis 'makkelijker' te maken.

Laat je stem horen en sluit je aan!

Samen staan we sterker. Tijdelijk betaal je in totaal € 24 voor de eerste zes maanden.

  • Betere arbeidsvoorwaarden
  • Hulp bij professionele ontwikkeling
  • Juridische ondersteuning als het tegenzit