Zo houd ik het vol

Werkenden in zorg, onderwijs en overheid hebben het zwaar. Hun werkdruk en rekeningen groeien en collega’s worden ziek of vertrekken. Als vakbond zeggen we: dat kan niet! Wat hebben zij nodig?

Minder koopkracht voor werkenden onderwijs, zorg en overheid

Waarom voeren we campagne?

Het gaat de komende maanden over miljoenen. Over grote bedragen, grote plannen. Het móet gaan over de werkenden, in de zorg, het onderwijs en bij de overheid. Juist deze beroepen zijn nodig om Nederland draaiend te houden. De kwaliteit van het onderwijs, de zorg en de publieke instellingen is afhankelijk van deze professionals. Maar juist in deze sectoren hebben mensen het al jaren zwaar, en nu nog meer. Ze krijgen hogere rekeningen, maar hun inkomen groeit niet even hard mee. En ondertussen moeten ze op het werk méér burgers helpen, leerlingen opleiden en cliënten verzorgen, met steeds minder collega's. Namens onze achterban in de publieke sectoren waarschuwt CNV voor een zware crisis. Uitstroom, ziekteverzuim en onderbezetting eisen hun tol. Hoe meer mensen omvallen, des te zwakker wordt uiteindelijk de hele samenleving.

Looneis 5 tot 10 procent

Zo wordt de vraag: houdt Nederland dit vol? Dit kan niet! Namens werkend Nederland vragen we aan de regering: investeer fors meer in de publieke sectoren. Wees een goed werkgever voor de medewerkers in de thuiszorg, op school, de opvang en van de plantsoenendienst, en alle collega’s in dienst van de samenleving. Betaal hen een salaris zodat ze hun gezin draaiend kunnen houden. Vandaar onze looneis van 5 tot 10 procent. Zodat hun baan aantrekkelijk blijft. Zorg dat de basis op orde is, met goede afspraken over werk, inkomen, waardering en ontwikkelmogelijkheden. En laat daarna ruimte ontstaan voor innovatie. Voor verbetering. Samen met de medewerkers. Want wat je ook wilt veranderen: je hebt mensen nodig die er vol overtuiging de schouders onder willen zetten. En die dat ook kunnen.

Voor deze punten vragen we aandacht in een brief aan de fractievoorzitters van de partijen in de Tweede Kamer.

Hoe kijk jij naar de toekomst?

Vul de 7 vragen in de test in en laat weten hoe jij naar de toekomst kijkt.

Als het i-frame met de test niet laadt, kun je ook op de link 'Vul de test in' klikken.

Werkenden in de publieke sector, zoals ook bij de overheid, merken dat hun koopkracht geen gelijke tred houdt met de stijgende kosten voor levensonderhoud. Een vicieuze cirkel dreigt met minder mensen door minder aantrekkelijke banen en stijgende werkdruk. Werkgevers in de publieke sector moeten hun verantwoordelijkheid nemen en betere voorwaarden creëren zodat personeel behouden blijft en nieuwe collega's over de streep worden getrokken. En voor medewerkers die door de hoge gasprijzen de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen, zijn verregaande maatregelen nodig. Als CNV maken we ons daar hard voor in onze lobby. Juist in deze tijd is een sterke vertegenwoordiging van de werkende hard nodig. Dus als je nog geen lid bent van het CNV, sluit je dan aan.

Het onderwijs - Hoe hou jij het vol?
De zorg - Hoe hou jij het vol?
De overheid - Hoe hou jij het vol?