Rechtsbijstand privé

Als lid van CNV Connectief is rechtsbijstand een belangrijk onderdeel van je lidmaatschap. Hierbij gaat het niet alleen om rechtsbijstand op het gebied van werk en inkomen, maar ook bij privékwesties. Denk bijvoorbeeld aan een conflict bij het verkrijgen van een bouwvergunning, of met een keukenleverancier.

Waar ben je als lid van CNV Connectief voor verzekerd? Als het gaat om zaken in de privésituatie:

  • Juridisch advies en behandeling van privéconflicten
  • Hele gezin gratis meeverzekerd
  • Consument & Wonen
  • Verkeer & Letselschade
  • Fiscaal & Vermogen
  • Onbeperkt telefonisch advies
  • Geen urenlimiet of jaarlijkse claimbeperking

Deze verzekering CNV Gezinsrechtshulp is inbegrepen bij het lidmaatschap! Je hoeft dus niets bij te betalen. Hiervoor werken wij samen met ARAG.

Welke hulp krijg je met de CNV Gezinsrechtshulp?

Mocht je in een conflict in de privésfeer verzeild raken, dan geven de juristen je een deskundig advies of nemen jouw zaak in behandeling. De juristen schrijven namens jou brieven of voeren procedures. Indien het echt nodig blijkt, wordt een advocaat ingeschakeld.
Let op: Rechtshulp bij conflicten in werksituaties is alleen beschikbaar voor CNV-leden, niet voor hun gezinsleden.

Contact

Heb je een vraag of wil je een conflict melden? Neem dan contact op met ARAG via 033 – 434 23 42 of meld je kwestie online aan. 

Voorwaarden

Waar je precies recht op hebt lees je in de voorwaarden. Lees deze daarom altijd zorgvuldig door! Kijk ook op de Verzekeringskaart (pdf); deze geeft een samenvatting van de verzekering.

Download de polisvoorwaarden CNV Gezinsrechtshulp* (geldig vanaf 1 januari 2017)

Voorwaarde voor deze ondersteuning is dat er een redelijke kans is op het beoogde resultaat en dat deze ondersteuning hierbij noodzakelijk is. Lopende conflicten of problemen ontstaan vóór aanvang van het lidmaatschap vallen buiten het pakket. Exacte ondersteuning kunt u lezen in de polisvoorwaarden.