CNV Leiderschapslab - webinar Sociale veiligheid

Ongewenst gedrag bespreekbaar maken: het belang van morele moed en psychologische veiligheid

Bekijk hier de digitale brochure

Het bespreekbaar maken van ongewenst gedrag of integriteitskwesties kan soms knap lastig zijn en leiden tot handelingsverlegenheid. Hoe bespreek je zulke issues? En voelen medewerkers zich veilig genoeg om elkaar aan te spreken?

De angst om als moeilijke bestempelt te worden of alleen te komen staan, ook bij leidinggevenden ontbreekt soms de moed om actie te ondernemen als lastige kwesties aangekaart worden. We staan in dit webinar stil bij de vraag hoe de organisatiecultuur bijdraagt aan bespreekbaarheid van morele kwesties of deze net bemoeilijkt. We gaan na hoe je zelf kan bijdragen aan een veilige cultuur waarin integriteitskwesties en ongewenst gedrag onderwerp van gesprek zijn. Hoewel dit een gedeelde verantwoordelijkheid is, spelen leidinggevenden hierin een cruciale  rol. Er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en geleerde lessen over het stimuleren van een open cultuur.

Dr. Kim Loyens

Dr. Kim Loyens is universitair hoofddocent aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Zij heeft 17 jaar ervaring in onderzoek naar de relatie tussen organisatiecultuur en integriteit(sbeleid), en verzorgt regelmatig workshops over morele moed, psychologische veiligheid en meldregelingen. Verder is zij betrokken bij de ‘serious game’ politionele dilemma’s van de Belgische politie wat de bespreekbaarheid van morele kwesties wil stimuleren.

Wil jij het (gratis) webinar Sociale veiligheid volgen?