Aantrekkelijkheid werk is de basis voor onderwijskwaliteit

De Onderwijsinspectie constateert in het vandaag verschenen rapport 'De Staat van het Onderwijs' dat de basisvaardigheden en daarmee de onderwijskwaliteit niet op orde zijn. CNV Onderwijs-voorzitter Daniëlle Woestenberg: 'Onderwijs is mensenwerk. Iederéén wil goed onderwijs, het onderwijspersoneel voorop.'

De Inspectie constateert dat de personeelstekorten in het onderwijs oplopen en de bekwaamheid van het resterende personeel daarbij te vaak onvoldoende is. Er is maar één manier om dat op te lossen, aldus Woestenberg: 'Vergroot de aantrekkelijkheid van werk in de onderwijssector. Het onderwijs heeft professionele ruimte en tijd voor leerlingen en leskwaliteit nodig in plaats van nog meer werkdruk door extra controle. Met meer inspectie en controle druk je de laatste lucht uit het personeel, vergroot je de uitstroom en jaag je de tekorten extra op. De basis moet op orde, te beginnen met marktconforme primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden.'

Meer ondersteuning en begeleiding

Woestenberg: 'De oplossingsrichting die het kabinet zoekt, leidt tot meer sturing en controle en zorgt daarmee vooral voor meer regel- en administratielast. Er moet juist ruimte komen voor verbetering van de didactische kwaliteit en professionalisering. Het beroep moet aantrekkelijk worden, niet alleen voor de instroom, maar vooral ook om uitstroom tegen te gaan. Zonder gedegen aanpak van de tekorten in het onderwijs zal de onderwijskwaliteit alleen maar verder teruglopen. We zien dat de toename van de werkdruk door de tekorten leidt tot ziekte en vertrek uit het vak. We moeten alles op alles zetten om de beroepen in het onderwijs aantrekkelijk te maken. Daar hoort een goed salaris bij, en dus voldoende marktconforme loonruimte voor een fatsoenlijke cao, maar ook goede secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. Onder dat laatste verstaan we genoeg voorbereidingstijd, ondersteuning en begeleiding van nieuwe docenten, zoals starters en zij-instromers.'

Simplistische kaasschaafbezuiniging

CNV Onderwijs vindt het dan ook onbestaanbaar dat het kabinet juist op de begeleiding van de zij-instromers wil bezuinigen. Woestenberg: 'Dat is een simplistische kaasschaafbezuiniging, waarmee we alleen maar meer mensen het onderwijs uitjagen. Het kabinet moet deze vicieuze cirkel doorbreken en het beleid laten aansluiten op de praktijk in plaats het top-down vast te stellen. Werk in cocreatie met het veld! We zien nu een houtje-touwtjebeleid waarbij nu zelfs broodnodige ondersteuners moeten worden ontslagen, omdat de NPO-gelden aflopen. Eén ding is duidelijk: dit helpt de onderwijskwaliteit niet vooruit.'