Betrokkenheid MR en team voorwaarde bij keuzes menukaart interventies

Schoolteam en medezeggenschapsraad moeten nauw betrokken worden bij de keuze voor interventies van de NPO-menukaart die vandaag door het ministerie van Onderwijs is gepresenteerd. Volgens CNV Onderwijs biedt dat het beste zicht op wat voor de leerlingen nodig is en welke interventies passen bij de school. Zo kan het extra geld dat uit het Nationaal Programma Onderwijs voor de scholen beschikbaar komt ook echt verschil maken in de ontwikkeling van leerlingen, zowel cognitief als sociaal-emotioneel.

‘Op dit moment hebben veel scholen hun handen meer dan vol aan alle geregel rondom corona uitval en aan verwoede pogingen niet meer vertraging te laten ontstaan’, waarschuwt Daniëlle Woestenberg, voorzitter CNV Onderwijs. ‘Tegen de scholen die gewoonweg de tijd niet hebben om nu al een keuze uit de menukaart te maken zeggen we dan ook: laat je niet opjagen en kies dan maar wat later. Iedere school heeft sowieso recht op een basisbedrag per leerling. Het is beter om een goede keuze voor extra’s in zorgvuldige afstemming te maken dan om onder druk te kiezen voor een interventie die later toch niet blijkt aan te sluiten bij de behoefte. Dat geeft alleen frustratie, is slecht voor iedereen en zonde van het geld.’

Volgorde

Stel vooral prioriteiten’, zegt Woestenberg, ‘waarbij het draaiend houden van de school en het voorkomen van nieuwe vertraging de belangrijkste zijn. Daarna is er ruimte voor het in kaart brengen van wat nodig is, zodat er geïntervenieerd kan worden. En niet andersom. Het ministerie van Onderwijs geeft in het NPO stapsgewijs aan dat scholen een scan of keuzes uit interventies moeten maken en dat zij dit moeten verantwoorden. CNV Onderwijs ontwikkelde een stappenplan (zie onderaan de tekst) voor het implementeren van het NPO met medezeggenschap van het team voor zowel het primair als voortgezet onderwijs.

Hulp bij maken keuzes

We helpen je graag op weg bij het gebruik van de menukaart interventies. Op woensdag 12 en maandag 17 mei houdt CNV Onderwijs daarom digitale meet-ups. Hierbij is ook een spreker van het ministerie van Onderwijs aanwezig. Uitgelegd wordt wat het menu precies is, hoe het kan worden toegepast en welke keuzes er kunnen worden gemaakt. Beide bijeenkomsten zijn van 19 tot 20 uur.

Training MR’en en schoolleiders

De keuzes die scholen aan de hand van het NPO-menu maken, komen uiteindelijk terecht in het schoolprogramma. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op het schoolprogramma omdat het onderdeel wordt van het schoolplan. CNV Academie biedt trainingen aan om MR’en schoolleiders te helpen bij deze procedure. Zo helpen we om het juiste gesprek op het juiste moment te voeren, met draagvlak van de teams. Mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel naar 030 7511747.