'Zie onderwijs als een investering in brede welvaart'

Onderwijsraad adviseert onderwijs te verankeren binnen welvaartsbeleid

Onderwijs investeert in individu en maatschappij, brengt veel op en vormt de basis van brede welvaart. In het recent verschenen rapport 'Onderwijs als investering' van de Onderwijsraad, volgend op de begrotingsbesprekingen, adviseert de raad onderwijs te verankeren binnen het brede welvaartsbeleid. Niet alle opbrengsten van onderwijs zijn in geld meetbaar, maar zijn wel essentieel voor de brede welvaartsontwikkeling.

In het rapport van de Onderwijsraad wordt een nieuwe blik op onderwijsfinanciering geadviseerd, gericht op de toegevoegde waarde voor zowel individu als samenleving. Ieder kind heeft recht op goede vorming, iedere volwassene heeft recht op persoonlijke doorontwikkeling. Dat is volgens de Onderwijsraad een kwestie van beschaving. De maatschappelijke opdracht van het onderwijs en de toekomstige brede welvaart hangt er mede vanaf.

Investering in brede welvaart

CNV Onderwijs sluit zich aan bij deze visie en pleit voor het verankeren van onderwijs binnen het brede welvaartsbeleid. Dit vraagt om consistent beleid en een langere termijn visie en adequate wetgeving . 'Het is essentieel onderwijs te zien als een investering in het welzijn en de ontwikkeling van leerling en student. Dat is veel meer dan basisvaardigheden en PISA-normen en heeft directe invloed op het verdienvermogen en de democratische rechtsstaat van ons land,' benadrukt Daniëlle Woestenberg, voorzitter CNV Onderwijs. ‘Vandaar dat wij binnen het Deltaplan nu ook een langere termijnvisie vragen. Met bijbehorend een financiering van het onderwijs waarmee de basis fundamenteel op orde komt. Zonder allerlei subsidies, die de continuïteit binnen het onderwijs verstoren.’

Ontwikkelen van welvaartsindicatoren

Met passende investeringen in ieder individu komt uiteindelijk ook het verdienvermogen en komt het de democratische rechtsstaat van Nederland ten goede. Binnen de begrotingscyclus moeten we gaan spreken over brede welvaart in termen van waarde creatie van het onderwijs. Dit betekent dat er een afwegingskader moet komen waarin waarde creatie verankerd is. Momenteel buigen de Nederlandse planbureaus (Centraal Planbureau, Sociaal en Cultureel Planbureau en Planbureau voor de Leefomgeving) zich over het ontwikkelen van welvaartsindicatoren, waarin het onderwijs wordt meegenomen.

Bekijk het rapport

Om de volledige inhoud van het rapport te lezen en meer te begrijpen over hoe onderwijs bijdraagt aan de brede welvaart, bekijk hieronder het rapport of bezoek de website van de Onderwijsraad.

Download het rapport