Inzet nieuwe cao Voortgezet Onderwijs

De cao Voortgezet Onderwijs loopt in mei 2023 af en daarom is er in samenwerking met andere bonden onze inzet voor de nieuwe cao bepaald. Centraal staat voor ons dat alle maatregelen en stappen gericht zijn op een aantrekkelijk beroep, goede beloning en voldoende doorgroeimogelijkheden.

Belangrijkste punten inzet

  • Looptijd van 1 jaar
  • Loonontwikkeling: juist in een tijd met groeiende tekorten moet er geïnvesteerd worden in een aantrekkelijk salaris. Hierbij rekening houdend dat de loonkloof tussen VO en PO dicht blijft.
  • Reiskostenvergoeding moet worden verhoogd naar het fiscaal toegestane maximum per kilometer en ook moet een volledige vergoeding van het openbaar vervoer mogelijk worden.
  • We willen diverse afspraken maken rondom het aantrekkelijker maken van werken in het onderwijs.
  • Ook willen we afspraken maken rondom long covid en, medezeggenschap en rouw.

De hele inzet kun je hier lezen.

Uitdagingen voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs staat voor grote uitdagingen, zoals: onderwijskwaliteit, kansenongelijkheid, basisvaardigheden en personeelstekorten. Dat vraagt van ons als vakbond dat we naar oplossingen moeten zoeken voor zowel de korte als lange termijn. In de cao kunnen we een aantal zaken voor de korte termijn regelen. Daarnaast vindt er door de onderwijspartners met OCW-overleg plaats over de ‘werkagenda’. Daarin staan de grote uitdagingen van het onderwijs. Wij proberen daar samen met het ministerie, werknemers en werkgevers tot een gezamenlijke doorbraak te komen.