Mijn loon wordt tijdens ziekte opgeschort. Wat houdt dat in?

Els werkt bij een zorginstelling en is uitgevallen vanwege rugklachten. Twee weken geleden had ze een oproep van de bedrijfsarts gekregen om naar het spreekuur te komen. Els verschijnt niet op de afspraak, waarop de bedrijfsarts haar probeert te bereiken. Helaas is ze niet bereikbaar. De bedrijfsarts neemt contact op met haar werkgever. Haar leidinggevende probeert Els ook te bereiken, maar ze geeft nog steeds geen gehoor. Nadat de leidinggevende het talloze keren geprobeerd heeft, schrijft de werkgever Els aan met de mededeling dat als zij geen contact opneemt, haar loon wordt opgeschort. Els schrikt enorm van deze brief en neemt contact op met CNV.

Els vraagt aan de juridisch adviseur of de werkgever haar loon mag opschorten en wat dit inhoudt. Ze geeft aan dat ze de afgelopen twee weken zoveel pijn heeft gehad dat ze niet in staat was om iemand te woord te staan.

Verplichtingen

De juridisch adviseur legt het volgende aan Els uit. Tijdens ziekte bestaat er een loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever. De hoogte van die verplichting is in de cao opgenomen. Hieruit vloeien ook verplichtingen voort voor de werknemer, waaronder het verschijnen op het spreekuur bij de bedrijfsarts en bereikbaar zijn op de afgesproken tijden. Els heeft hier niet aan voldaan, waardoor de werkgever de mogelijkheid heeft om het loon op te schorten.

Bij het opschorten van het loon zal het loon weer met terugwerkende kracht beschikbaar worden gesteld op het moment dat de werknemer alsnog aan zijn verplichting voldoet. De werkgever heeft Els eerst aangeschreven waarbij hij heeft aangekondigd dat als ze niet aan de verplichtingen voldoet, hij het loon zal opschorten. Nu Els weet dat zij deze verplichting heeft, stelt zij zich alsnog zo snel mogelijk in verbinding met de werkgever en de bedrijfsarts, zodat er niet wordt overgegaan tot het opschorten van het loon.

Verschil

Let op: er is een verschil tussen het opschorten en het stopzetten van loon. Bij een loonstop heeft de werknemer geen aanspraak op het loon en wordt de loonbetaling pas weer hervat op het moment dat een werknemer aan zijn verplichting voldoet. Voorbeelden wanneer een loonstop kan worden ingezet, zijn als een werknemer weigert om passend werk uit te voeren of als de werknemer, zonder geldige reden, te laat zijn WIA-aanvraag indient.

Risico

Zowel het staken van het loon, als het stopzetten van het loon dient door de werkgever schriftelijk aan de werknemer kenbaar te worden gemaakt. In de praktijk worden deze twee termen nogal eens met elkaar verward. Als de werkgever een loonstop bedoeld heeft, maar aangeeft dat het een loonstaking is, dan komt deze verschrijving voor rekening en risico van de werkgever.

Zowel het opschorten van het loon als het stopzetten van het loon, moeten eerst in een schriftelijke waarschuwing aan de werknemer kenbaar worden gemaakt. In deze waarschuwing moet duidelijk staan wat er van de werknemer wordt verwacht en wanneer.

Heb jij vragen over je re-integratieverplichtingen? Neem dan tijdig contact op met CNV.

Juridisch advies nodig?

Stel, je wordt plotseling ontslagen zonder reden, je bent verwikkeld in een hoogoplopende ruzie met je baas of je nieuwe badkamer wordt niet geleverd. Dan is het fijn om te weten dat je als CNV-lid altijd onze hulp kunt inschakelen. Voor juridische problemen op je werk en privé.